Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Els articles de les revistes dels dos últims anys no es poden consultar ni comprar.

Perspectiva Escolar

Jul 2018

Objectes. Núm. 401

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

No volem les vostres notes, aquí havíem vingut a aprendre

La renovació pedagògica té el seu moment fundacional en el Moviment d’Escola Nova, de finals del segle xix i primer terç del segle xx: Dewey, Montessori, Decroly, la Institución Libre de Enseñanza, Ferrer i Guàrdia… Tot i la seva heterogeneïtat, Ferrière va tenir l’encert de donar-los consistència col·lectiva amb els seus famosos 30 punts. El Moviment va aconseguir canviar la mirada amb relació als infants, que van passar a ser els protagonistes de l’escola, i va insistir en la importància del mètode enfront del  verbalisme imperant. + més
 • Perspectiva, Escolar

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Presentació

El monogràfic «Objectes que teniu a les mans» vol ser un element de reflexió més, en aquests moments en què la societat i el món educatiu viu un generalitzat esclat i necessitat de canvi en el món de l’educació per tal de donar resposta als reptes i les demandes d’una formació crítica i oberta que permeti entendre i viure en la societat líquida que ens planteja Zygmunt Bauman per a aquest segle XXI. L’objectiu essencial del monogràfic és, en últim terme, estimular l’ús de la realitat que ens envolta com a font  d’aprenentatge, tal com han defensat pedagogs com Pestalozzi, Montessori, Decroly, Dienes; Freinet, Wild… i l’escola activa en general. + més
 • Bosch, Emma
 • Callís Franco, Josep

Objectes i aprenentatge

Aquest article glossa el concepte, la història i la importància de l’objecte en l’educació i, molt especialment, com a element essencial de la didàctica. Un text que posa els límits i emmarca perfectament el monogràfic. + més
 • Hernàndez Cardona, Francesc Xavier

Anima’t a tocar: trobaràs un món al teu abast

Els nens amb ceguesa poden dibuixar. Tots els nens poden tocar. Amb aquestes paraules els autors de l’article clouen aquest emocionant testimoni dels qui veuen el món d’altres maneres. Un aprenentatge de què tots hem de treure bons models.   + més
 • Pàmies Ruiz, Rosa
 • Ruf Urbea, Albert

Les claus de Brossa (1) Creació de poemes objecte amb futurs mestres

Les claus de Brossa es dissenya i aplica durant el primer semestre del curs 2017-18 aprofitant l’exposició «Poesia Brossa» al MACBA (21-09-2017 a 25-02-2018). El projecte es desenvolupa en l’assignatura Lectura de la Imatge de la menció en Biblioteques Escolars que cursen uns trenta estudiants dels graus de Mestre d’Educació Infantil, d’Educació Primària i de la Doble Titulació i té com a objectius principals donar a conèixer els treballs artístics realitzats amb objectes als futurs mestres, aproximar-los a la poesia experimental de Joan Brossa de forma lúdica, i promoure la creació artística.   + més
 • Bosch, Emma
 • Calosci, Laura

Les claus de Brossa (2) Creació de poemes objecte a Primària

El projecte Les claus de Brossa es va dur a terme amb estudiants de la menció en Biblioteques Escolars dels ensenyaments de mestre durant el primer semestre del curs 2017- 2018 i, després, amb algunes modificacions, durant el segon semestre amb alumnes de l’escola Orlandai de Barcelona. Els objectius en aquesta segona edició eren: donar a conèixer als infants treballs artístics realitzats amb objectes, aproximar-los la poesia experimental de Joan Brossa, promoure la creació artística i enfortir els vincles creats pels apadrinaments entre alumnes de sisè i de primer.   + més
 • Bosch, Emma

Matemàtiques dels i en els objectes

Tots i cadascun dels elements, de les estructures i dels objectes de l’univers estan configurats i determinats per lleis matemàtiques, cosa que possibilita que en qualsevol objecte puguem cercar matemàtiques o que a través seu se’ns possibiliti la descoberta de multitud de fenòmens matemàtics. La vida i l’entorn, en conseqüència, són el millor llibre de matemàtica i cal acudir a aquesta realitat i utilitzar-la per fer-la palesa.   + més
 • Callís Franco, Josep

Knolling, una nova forma de treballar amb objectes

A principis de segle xxi va començar a imposar-se una nova tendència basada en l’organització visual dels objectes coneguda amb el nom de Knolling. Aquesta tendència, eminentment visual,  basada en l’ordre i la distribució objectual, ha esdevingut un divertimento visual o una estètica de tendència obsessivocompulsiva que està de moda pel seu potencial educatiu implícit.   + més
 • Castell Villanueva, Júlia

Els objectes als laboratoris de lectura

Els objectes juguen papers diversos en el si dels laboratoris de lectura. Al llarg de l’article es presenta breument en què consisteix aquesta proposta d’activitat familiar, que neix a les biblioteques públiques i que ja comença a implementar-se també en algunes escoles, i una reflexió sobre el paper que hi juguen els objectes, les condicions amb què s’introdueixen i el diàleg que aquests estableixen amb les obres.   + més
 • Gorchs Portero, Glòria
 • Roig, Marta

Objecte i metàfora en el Quèquicom

Captar l’atenció, mantenir l’interès i resoldre les expectatives». Aquests requeriments propis de qualsevol acte comunicatiu s’han de complir amb escreix quan es té la pretensió de transmetre coneixement per un mitjà audiovisual. Cal remarcar que un vídeo és una successió de fotogrames que transmeten molta informació simultània, tan visual com auditiva, que ha de ser descodificada a l’instant pel receptor. Quin paper hi té l’objecte, en aquest context?   + més
 • Vilalta Casas, Jaume

Entrevista a Pilar Vélez Directora del Museu del Disseny de Barcelona

Amb l’objectiu d’analitzar la importància dels objectes com a forma cultural de coneixement i saviesa, com aquests objectes determinen els moments evolutius de la humanitat i, a la inversa, com són generats i dissenyats partint de l’estadi evolutiu, les necessitats i les creences de cada moment, encetem un breu però sucós diàleg amb la doctora Pilar Vélez, actual directora del Museu del Disseny de Barcelona. + més
 • Callís Franco, Josep

Perspectiva Escolar recomana

 • Perspectiva, Escolar

Escola

Títol Autor Crèdits

La transversalitat de la música

A l’escola Llagut de Sant Pere Pescador treballem el projecte interdisciplinari:  “l’aigua, el riu, el mar”. Però, com es pot enfocar el treball musical en un projecte que destaca més per ser de medi natural? Les possibilitats de l’àrea de música per complementar aquest projecte  poden arribar a ser moltíssimes.   + més
 • Bota Oliveras, Cristina

Escola, família i entorn: la diferència suma

Com aconseguir que l’entorn afavoreixi l’aprenentatge dels nostres alumnes? Què podem fer perquè les famílies se sentin l’escola com a seva? Des de l’escola Àgora fa temps que hi reflexionem i busquem complicitats per aconseguir una verdadera comunitat il·lusionada i ben avinguda.   + més
 • Aranda, Joel
 • Marquet, Montse
 • Prim, Anna Maria

Mirades

Títol Autor Crèdits

On els infants dormen...

 • Tort Bardolet, Antoni

Negra negra

 • Montiel Bach, Elena

Ressenyes

Títol Autor Crèdits

Sense nostàlgia- El tramvia groc-Alguns snys després

 • Poch Avellan, Concepció

L'escola es fa una selfie

 • Carbonell Carvajal, Leonor

Llegim? Com fer lectors entusiastes

 • Casademont, Cati