Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Els articles de les revistes dels dos últims anys no es poden consultar ni comprar.

Perspectiva Escolar

Mai 2018

A les ciutats invisibles. Núm. 399

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Contra l'androcentrisme, coeducació

La vaga del passat 8 de març, la mobilització de tantes dones de tot el món, ha servit per donar visibilitat a un moviment de fons de denúncia de l’androcentrisme, de la violència que s’exerceix contra les dones, de la subordinació i la marginació a què se les condemna —a vegades subtilment, d’altres descaradament. + més
 • Perspectiva, Escolar

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

A les ciutats invisibles. Presentació

Tal com ha escrit l’historiador i periodista Marc Andreu —a qui entrevistem en aquest monogràfic— les ciutats invisibles existeixen: són molts barris i ciutats de Catalunya on viuen milers de persones, desconeguts i invisibles per a una majoria de catalans i per als grans mitjans de comunicació, però amb una vitalitat extraordinària i amb unes ganes enormes de sortir de l’anonimat. Es tracta d’aquella Catalunya on, d’alguna manera, segueixen vivint encara els altres catalans d’avui, uns territoris on, tot i la millora que han experimentat aquests darrers quaranta anys de democràcia, la crisi ha fet aflorar les profundes desigualtats que s’hi amaguen. És en aquests barris i ciutats on concorren els tres grans vectors que caracteritzen les situacions de pobresa i exclusió social: les desigualtats socioeconòmiques, la degradació o marginació urbana i la condició d’immigrant estranger. + més
 • Besalú, Xavier

Més enllà de l’accés: més educabilitat (i menys educació) per sortir de la pobresa

Des que la teoria del capital humà conceptualitzà l’educació com una inversió productiva amb rendibilitat privada i social, les diferents variants de les teories del desenvolupament han situat l’educació com a factor central per explicar el creixement econòmic i la potencial reducció de la pobresa i la desigualtat.   + més
 • Bonal Sarró, Xavier

Entrevista a Marc Andreu Acebal

Marc Andreu Acebal (Barcelona, 1973) és llicenciat en Periodisme i doctor en història, títol, aquest darrer, que va obtenir amb el treball El moviment ciutadà i la transició a Barcelona: la FAVB (1972- 1986). Aquesta tesi va ser la culminació de la seva experiència i el seu estudi a l’entorn del moviment veïnal a les ciutats. Excel·lentment recollit en el seu llibre Les ciutats invisibles (L’Avenç, 2016), aquest treball cerca observar la Catalunya metropolitana amb la mirada del periodisme i de l’historiador que porta dins i que va des de l’anècdota fins al rigor històric amb facilitat. + més
 • Perspectiva, Escolar

Absentisme escolar als barris de Llefià i la Salut de Badalona

La Salut i Llefià són barris provinents de l’autoconstrucció dels anys cinquanta, de persones  treballadores, amb una llarga tradició de lluita social, uns barris de geografia complexa, carrers amb pujades elevades, força barreres arquitectòniques, amb infraestructures precàries, espais públics durs i insuficients i pocs serveis adreçats a la ciutadania.   + més
 • Vivancos Pons, Teresa

Moviment ciutadà de lluita contra la segregació escolar a Salt

Des de principis del 2016 hem constituït un grup coordinat de persones i entitats de Salt amb l’objectiu de lluitar contra la segregació escolar que viu el nostre municipi i per a la  millora de l’educació en general. Salt’Educa, Plataforma per l’Educació a Salt és el nom que hem triat (http://plataformaperleducaciosalt.cat).   + més
 • Llinàs, Èlia
 • Sibina Baqué, CrIstina

Els condicionants de les transicions educatives: combatre o reproduir la desigualtat des de la planificació escolar

L’objectiu de l’article és analitzar l’impacte que exerceix la desigualtat social sobre les transicions educatives dels joves posant el focus en els condicionants de tipus sistèmic que marquen aquestes transicions i en el paper que pot jugar la planificació de l’oferta per tal de revertir-les o, contràriament, reproduir-les. L’anàlisi se centra específicament en les transicions de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a la postobligatòria a la ciutat de Barcelona i es basa en les evidències de recerca recollides en el marc del projecte EDUPOST16, tant a partir de dades secundàries com d’entrevistes a informants claus.   + més
 • Tarabini, Maica

L’Institut Escola Mediterrani de Tarragona Aproximació a unes estratègies d’èxit

L’Institut Escola Mediterrani, amb una línia des d’Infantil fins a primer d’ESO, està situada en un dels barris de ponent de la ciutat de Tarragona, en un entorn d’elevada dificultat social, amb un nivell de difícil integració i amb una elevada taxa d’atur i de pobresa.   + més
 • Muñoz Melgar, Rafael

+ Paraules, + Humans

Prendre consciència de la capacitat de comunicar-nos, de l’estima de les llengües pròpies com a element que configura i determina la nostra vida i la pròpia identitat tant individual com col·lectiva, possibilitant la nostra capacitat de fer-nos entendre, de relacionar-nos i d’entendre el món, amb l’esperit de poder compartir i construir conjuntament amb la comunitat educativa del Baró de Viver, han estat els eixos que fonamenten el projecte «+Paraules, +Humans» i que us presentem a continuació.   + més
 • Jiménez Quilez, Maica

La Secundària del segle XXI. El treball per projectes com a eina inclusiva i eficaç en el procés d’ensenyament-aprenentatge

L’INS Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet, centre de màxima complexitat, afronta el repte de millorar els resultats educatius a través del treball per projectes i una renovació dels espais del centre per afavorir el clima de treball. El currículum sencer de primer d’ESO es vehicula a través de projectes de matèria, d’una banda, i transversals d’una altra. És per això que el nostre centre va decidir de destinar part dels nostres recursos econòmics —que tampoc no són tants— a redissenyar alguns espais per fomentar un clima agradable de treball on tothom es trobés a gust.   + més
 • López Cobo, Maria Mercè

De l’aula a la comunitat: educant des d’una perspectiva socioemocional

Fa uns tres anys, l’escola El Viver va iniciar un canvi metodològic d’un sistema més tradicional cap a un enfocament global de l’aprenentatge. Aquest canvi ve acompanyat del treball emocional que cada dia fem a l’escola. Treballar d’aquesta manera fa que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i adquireixi estratègies i competències que li són útils en el dia a dia i en un futur. Perquè tot això sigui possible cal la implicació de tot l’equip docent, la participació de les famílies i la motivació de l’alumnat. Aquests tres factors incideixen en el clima del centre i creen un caliu familiar i proper. Aquest caliu és el segell del nostre estimat Viver.   + més
 • Álvarez Sotoca, M. Àngels
 • Costa Soler, Daniel
 • Cuello Bernad, Alicia
 • García Torre, Rosa M.
 • Muñoz Gómez, Alejandra
 • Roca Plana, Concepció
 • Rodríguez Gómez, Cristina

Canovelles i l’esport escolar

Aquest article no té com a finalitat una anàlisi profunda i exhaustiva de la realitat social i econòmica del municipi, sinó que pretén posar en relleu com el treball coordinat entre els agents educatius i socials i l’esport escolar poden contribuir, de manera sostenible i prolongada en el temps, al marge dels períodes de crisi, a la millora de la cohesió social i de la convivència en l’àmbit escolar, entenent l’esport escolar i la pràctica d’activitats fisicoesportives com un element rellevant en l’àmbit de la salut, l’educació en valors i la cohesió social.   + més
 • Expósito, Carme

Escola

Títol Autor Crèdits

Impulsar i aprofitar talent a l'escola Miquel Bleach

L’experiència que s’explica en aquest article respon a un dels principis clau de la nostra escola, entendre l’educació com la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen. Segons això, l’educació és un factor determinant per superar desigualtats i per impulsar i aprofitar tots els talents de la societat. + més
 • Magallanes Ramírez, Carmen
 • Ugidos Franco, Pilar

Mirades

Títol Autor Crèdits

Us imagineu?

 • Montiel Bach, Elena

El temps de l'escola, el temps de l'educació, el temps de la vida

 • Tort Bardolet, Antoni

L'Escola Nova: Una cruïlla de malentesos... (i III)

 • Meirieu, Philippe

L'escola preparada és l'escola justa

 • Carmona Espinosa, Jordi
 • Olivé, Mercè

L'art, la creativitat, l'educació

 • Premat, Cèlia