Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Perspectiva Escolar

Mar 2017

Saber parlar. Núm. 392

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Ens volen analfabets per seguir manipulant-nos?

L’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura ha estat sempre una de les prioritats de l’escola. Ha estat, i és,  necessari perquè la ciutadania es pugui desenvolupar sense massa problemes, es pugui orientar i prendre decisions de tota mena. + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Presentació del monogràfic

Els centres educatius, d’acord amb el currículum oficial, que incideix en la importància que tenen les competències comunicatives en general, i en particular les competències orals, en la formació integral dels nens i nenes, dels nois i noies, han d’oferir als seus alumnes la possibilitat d’aprendre a comunicar-se oralment amb eficàcia i adequar-se als diversos usos socials de la llengua. + més
 • Carrillo Monsó, Núria
 • Farró Gràcia, Laura
 • Martínez Vila, Roser
Gratis

Oraula, una formació experiencial

El grup Oraula va néixer per promoure l’ensenyament de la llengua oral formal, un ingredient fonamental del currículum lingüístic que, malgrat aquesta consideració normativa, no és objecte de gaire dedicació real a l’ensenyament de casa nostra. Convençuts que qualsevol transformació didàctica profunda implica el convenciment del professorat i l’experimentació i la formació subsegüents –els decrets poden ser anteriors o posteriors, però no en són l’element decisiu–, vam dirigir els nostres esforços cap a la reflexió sobre la pràctica docent i el disseny d’una activitat formativa experiencial sobre la didàctica de la llengua oral.   + més
 • Castellà Lidon, Josep Maria
 • Vilà Santasusana, Montserrat
6 comprar

La primera conferència: el nom de la classe

Aquest projecte ens ha fet adonar que els alumnes d’Infantil són capaços de fer produccions orals formals de qualitat si es treballen d’una manera sistemàtica a classe en activitats funcionals i significatives. En aquest cas es demana als alumnes de P5 de fer una explicació sobre el nom de la seva classe a alumnes de sisè.   + més
 • Josa, Carme
 • Morales, Cristina
4 comprar

Defensem les nostres idees

Aquesta proposta té com a objectiu treballar la llengua oral formal en un gènere poc experimentat a l’aula: el debat. Convé que es gestioni amb detall el procés per assegurar que tot l’alumnat hi participi i que les intervencions no es dispersin. L’aprenentatge que suposa sol ser significatiu i té un gran valor competencial.   + més
 • Giner, Cristina
5 comprar

I tu què hi dius? Una experiència per començar a debatre

Aquesta seqüència s’ha portat a terme amb una classe d’alumnes de 4t d’ESO, bàsicament castellanoparlants, amb l’ objectiu d’apropar-los a l’argumentació oral (estructura i expressions). Les diferents activitats han anat encaminades a preparar un debat oral no espontani, que s’inicia amb un document audiovisual a manera de reportatge. Tot i ser una seqüència bàsicament oral, inclou també activitats escrites. + més
 • Canals Palau, Mercè
6 comprar

Com preparar un discurs oral formal amb alumnes de primer d’ESO

L’experiència que es descriu a continuació reflecteix com els alumnes de primer d’ESO poden aprendre a fer un discurs oral formal que els permeti consolidar tant el seu aprenentatge sobre un tema com millorar la seva capacitat d’expressar-se en públic. Al mateix temps, amb la realització d’aquesta activitat, desenvolupen una escolta activa per tal de valorar tant les seves intervencions com les dels seus companys.   + més
 • Muntané Barcelò, Montserrat
4 comprar

Fes-me’n cinc cèntims!

Fes-me’n cinc cèntims és una proposta al voltant de la competència comunicativa en llengua oral en la qual es proposa a un grup d’alumnes, provinents majoritàriament de l’aula d’acollida, que preparin una exposició oral col·lectiva tot defensant les eines TIC que tenen en els seus ordinadors perquè la direcció del centre no les suprimeixi del programari. Hauran d’elaborar una justificació oral formal, amb naturalitat i respecte.   + més
 • Hernàndez, Victòria
5 comprar

Escola

Títol Autor Crèdits

Llum i foscor: la realitat del suïcidi adolescent

El procés de dol del suïcidi és un dels més complexos que existeixen per la gran quantitat de sentiments contradictoris que hi intervenen. Cal, per tant, que tota la societat sigui conscient d’aquest fet per tal de poder acompanyar amb sensibilitat aquells que han patit aquesta terrible pèrdua. Com a professionals, el nostre plantejament no s’ha centrat només en el coneixement d’aquesta realitat del «després de», sinó també a fer recerca sobre l’abans, sobre què podem fer «abans de».   + més
 • Iniesta Guirado, Glòria
8 comprar

El magnetisme de la música

Pot ser la música un imant per als alumnes? I per a tota la comunitat educativa? Podem fer-ho en un entorn social amb moltes dificultats? I en cas de ser-ho, podem escampar el seu magnetisme en el barri, la ciutat o fins i tot a mil quilòmetres de distància?   + més
 • Agudo Llobera, Anna
5 comprar

El repte de l'ensenyament interdisciplinari. Relat d’una experiència

Des de l’entrada en vigor de la LOE l’any 2006 i del seu desenvolupament per part de la Generalitat de Catalunya en el Decret de l’any 2007, els objectius de l’educació a l’escola estan centrats en les competències que han d’assolir els alumnes i no tant en continguts concrets. L’objectiu és que els nois i noies, en acabar l’escola, siguin capaços d’entendre millor la complexitat del seu món. Si ens prenem seriosament aquest objectiu, el primer que cal tenir en compte és que, a diferència de la forma com està organitzat l’ensenyament normalment, la realitat no està dividida en àrees d’aprenentatge independents les unes de les altres.   + més
 • Mateo Ferrer, Maria
6 comprar

Mirades

Títol Autor Crèdits

AEIOU

 • Montiel Bach, Elena
Gratis

L'escola comunia

 • Tort Bardolet, Antoni
Gratis

Lorenzo Milani

 • Martí Solé, Miquel
Gratis