Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Perspectiva Escolar

Set 2016

Jo de gran vull ser... Núm. 389

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Bon inici de curs?!!?

El curs passat va acabar amb un panorama nacional i internacional força desolador. No tenim encara suficient perspectiva per interpretar i valorar les conseqüències de fets com el triomf al Regne Unit dels partidaris de la seva sortida de la Unió Europea. Tampoc dels resultats electorals del 26 de juny a Espanya. Podem aventurar, però, que cap de les dues situacions apunta a millores en els sistemes educatius respectius. + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Presentació del monogràfic

Cada cop és més difícil que els adolescents i joves responguin amb seguretat i contundència a la pregunta “Tu, de gran, què vols ser?”, sobretot si esperem d’ells una resposta que expressi un projecte vital pensat per durar al llarg de tota la vida. Fins fa relativament poc els condicionants familiars, socials i culturals donaven poc marge a l’elecció, tot estava molt predeterminat. Després, a poc a poc, es va guanyar un temps on semblava que, amb capacitat, voluntat i esforç, tot era possible. Ara, la globalització, les noves tecnologies, els canvis tecnològics, socials, laborals i polítics introdueixen incerteses de cara al futur, tant a nivell personal, en els alumnes de les escoles actuals i les seves famílies, com col·lectivament en les organitzacions i els sistemes educatius. Tot plegat fa que sembli impossible fer cap mena de previsió mínimament segura i estable. Amb tot, cal, individualment i col·lectivament, construir el futur des del present i és evident que l’educació ha de contribuir-hi, aquesta és la seva tasca. + més
 • Domènech Bonet, Antoni
 • Domingo, Àngel
Gratis

Educació i futur: una previsió no resignada

Sembla que els humans som l’espècie amb una capacitat més alta de preveure el futur; no l’única, segons els darrers estudis de zoologia i d’etologia, que indiquen una certa capacitat d’alguns mamífers, especialment primats, de planificar accions futures. No podem saber, però, quin grau de ‘consciència específica de futur’ tenen i si la planificació va gaire més enllà d’un hàbit instintiu d’acumulació amb resultats útils per al seu futur. Nosaltres, si més no, creiem tenir-la i, a més, tenir-la ben aguda.   + més
 • del Pozo, Joan Manuel
4 comprar

Imaginació i futurs educatius

Totes les experiències són del passat i totes les decisions s’adopten de cara al futur. Imaginar  possibles futurs, especificar-los i debatre quins serien desitjables és un exercici tan necessari com infreqüent en educació. Fer-lo requereix imaginació i metodologies prospectives. Amb l’avaluació i la recerca usuals no n’hi ha prou.   + més
 • Ruiz Tarragó, Ferran
5 comprar

Entrevista al Dr. Alejandro Tiana

Alejandro Tiana Ferrer és catedràtic de Teoria i Història de l’Educació i rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); ha dedicat la seva vida a l’educació tant en els camps de la docència i de la investigació com en els de la gestió i la política educativa. Entre d’altres, des del 2004 fins al 2008, va ocupar el càrrec de secretari general d’Educació en el Ministeri d’Educació i Ciència. Va ser un dels artífexs principals de la LOE. Alejandro té un caràcter afable, és de bon tractar i un gran conversador que s’entusiasma especialment si es debat sobre temes relacionats amb l’educació. + més
 • Domènech Bonet, Antoni
6 comprar

La tasca d’orientar, avui: fer ric el present...

Ens serveix avui la frase Jo de gran vull ser? Orientar és feina d’un professor o funció de tota l’escola? Orientar requereix innovar? L’acompanyament de l’aprenentatge demana necessàriament innovació? Quin procés de centre afavoreix la funció tutorial del docent? El docent s’ha de sentir tutor? N’hi ha prou de sentir-se’n? Quines eines professionalitzadores necessitem? Són moltes les preguntes sobre l’orientació educativa que els docents ens plantegem, endinsar-nos en el text pot aportar-nos algunes respostes.   + més
 • Cervera Macià, Eulàlia
 • Ferrer Miquel, Joana
 • Ortiz, Montse
6 comprar

L’escola per l’ÈXIT educatiu de tothom

El món de fora l’escola espera uns joves competents per poder-los anar formant al llarg de les ben diverses trajectòries personals. Cal que l’escola els faci curiosos i engrescats a seguir aprenent sempre cap a aquest futur ben incert però ple de reptes. I, per començar, és necessari que tots i totes les alumnes finalitzin l’ensenyament obligatori amb “èxit”. Tenint en compte que les condicions de partida i les situacions personals i acadèmiques dels alumnes són diverses i molt diferents, el Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant les diferents modalitats del programa ÈXIT, ofereix suport i acompanyament als alumnes en situació més feble i risc de no arribar a l’èxit educatiu desitjat.   + més
 • Esclapés Turró, Eulàlia
4 comprar

L’orientació educativa, la fem entre tots? Les claus del procés orientador en el marc d’un institut

Dins el món dels instituts de Secundària, les funcions dels professors d’Orientació Educativa són àmplies i complexes, no es limiten únicament a l’orientació en el canvi d’etapa, sinó que fan tasques molt importants en el procés de creixement de l’alumnat. En aquests moments de canvi, una de les seves funcions claus inclou treballar conjuntament amb tot l’equip docent i generar actituds de col·laboració i intercanvi que donin impuls a la innovació i motivació suficient per tal d’enfortir les funcions d’acompanyament de l’alumnat per part de tot el professorat.   + més
 • Arenas, Dolors
 • Laganga, Javier
 • Martí Vega, Concepción
 • Matarín, Àngels
 • Salom Iglesias, Julio
4 comprar

Què seran, de grans, els nostres fills?

El futur de les noves generacions dependrà de com es treballi a l’escola i de quins canvis socials siguem capaços de provocar. Noves metodologies pedagògiques o una societat més justa? Al meu parer té més a dir-hi la societat que l’escola, i són els canvis socials la clau de volta d’un futur positiu per als nostres fills.   + més
 • Castillo, Àlex
4 comprar

El procés orientador entre Primària i Secundària, eina clau per a l’èxit educatiu i l’aprenentatge al llarg de la vida

El model competencial orientador amb el treball conjunt entre l’etapa de Primària i la de Secundària afavorirà el foment d’una educació adaptada a un món en canvi constant, a una societat que exigeix aprendre a aprendre i a desaprendre. Cal formar persones crítiques, conscients de les seves responsabilitats, emprenedores i capaces de donar resposta a tots els canvis de la societat globalitzada.   + més
 • Graells, Ramon
 • Sanjuan, Carme
5 comprar

Coneixement del Jo

El primer curs de l’escola ens vam formar en psicomotricitat per poder observar l’infant i comprendre qui era ell, com es relacionava amb els altres, amb els objectes, amb l’entorn. Tots aquests moments viscuts d’emocions i sentiments ens van ajudar a l’equip de mestres a tenir una mirada cap als nens i les nenes respectuosa amb la seva identitat i amb el seu procés de creixement.   + més
 • Cano Adell, Àngels
 • Centelles, Anna
 • Heras Fortuny, Gemma
 • Terraza, Adela
7 comprar

Canvi de model educatiu?

Més enllà de la conjuntura actual, en opinió de diverses persones i grups interessats en temes educatius, s’imposa la necessitat de plantejar-se si en la perspectiva de futur pot entrar la consideració d’un canvi de model per al sistema educatiu del nostre país. Potser aprofitant l’oportunitat de construir un nou país, potser per la mateixa situació interna del sistema educatiu, el fet és que són (som) moltes les persones que creiem que s’imposa la conveniència de replantejar-se de dalt a baix (o millor: de baix a dalt) el sistema educatiu que avui funciona a Catalunya.   + més
 • Badia Pujol, Joan
5 comprar

Escola

Títol Autor Crèdits

Un any a la vida de la biblioteca de l’escola

A la nostra escola, Torres Jonama de Mont-ras, el mes de gener de l’any 2010 hi vam inaugurar una ampliació important del centre, amb una aula específica per instal·lar-hi una biblioteca, situada a la planta baixa de l’escola amb entrada directa des del pati.   + més
 • Antúnez Vitales, Isabel
 • Díaz Rosa, Paquita
6 comprar

Mirades

Títol Autor Crèdits

El repte de cuidar la Terra

 • Nogués, Ramon M.
Gratis

Com si es tractés del teu fill

 • Montiel Bach, Elena
Gratis

Un tastet de neurociència per repensar l'aula

 • Mas Ferrer, Mercè
Gratis

Jerome S. Bruner: un dels grans, un dels nostres

 • Tort Bardolet, Antoni
Gratis