Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Perspectiva Escolar

Mar 2016

Mirem, llegim i parlem de literatura. Num. 386

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Llibres blanca, llibres boirosos

Fa tot just dos mesos, el Ministeri d’Educació espanyol ens va sorprendre amb el Libro Blanco de la profesión docente y su entorno escolar. Sorpresa perquè es va presentar pocs dies abans de les eleccions del 20 de desembre que, com hem vist, han posat fi a la prepotència i desconsideració amb què el Partit Popular ha utilitzat la seva majoria absoluta aquests darrers quatre anys. Sorpresa –tot i que potser no tanta– per posar novament el focus de la problemàtica de l’educació espanyola en els docents, en la seva formació i en la seva avaluació, deixant de banda tota la resta de variables (començant pels pressupostos i seguint per les polítiques socials que tanta incidència tenen en la vida de les famílies, especialment de les més pobres i vulnerables), sense ànim de menystenir el paper i el valor de la docència. Sorpresa encara perquè, si la funció d’un llibre blanc és posar damunt la taula informacions i propostes per generar debat i orientar la presa de decisions, doncs els seus promotors haurien de saber que el novembre de 2010 va tenir lloc a Màlaga un important i concorregut congrés que duia l’inequívoc títol de Reinventar la professió docent. Noves exigències i escenaris en l’era de la informació i la incertesa. + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Presentació del monogràfic

La lectura i la seva didàctica són, des de fa moltes dècades, motiu de debat en l’entorn escolar. Tot i això les darreres tendències, innovacions, plantejaments pedagògics, infraestructures i polítiques educatives han deixat per evident la necessitat d’afrontar, amb noves perspectives més actuals i contemporànies, la didàctica de la lectura i per extensió de la mateixa literatura. Des de la biblioteca de Rosa Sensat afrontem aquest monogràfic com una imatge instantània d’un moment lector que per una banda es mostra esplèndid –riquesa i qualitat de les publicacions infantils, diversitat de temàtiques, interès per part dels docents...– i per l’altra arriba carregat de mals averanys –manca de formació inicial, reducció de la producció editorial, desinversió en plans de lectura... Tot plegat volem afrontar-ho en les pàgines següents tot oferint una perspectiva àmplia i diversa a fi que, per una banda, acontentem els més exigents i, per l’altra, despertem l’interès per aquest món de la lectura que durant molt temps hem tingut la sensació que “com que és per a petits” ha estat denostada tot i mostrar un alt grau d’exigència i qualitat. + més
 • Ramoneda, Amàlia
Gratis

Els quatre punts cardinals de la literatura al món escolar

Se suposa que qui hagi obert aquest número de Perspectiva Escolar ja està interessat en el món de la literatura i que voldria orientar de la millor manera possible els seus alumnes perquè esdevinguin bons lectors. Aquest article i aquest monogràfic volen ajudar aquests mediadors a no perdre’s. El bosc de la lectura és espès i ple de falses pistes i de camins que no condueixen enlloc. + més
 • Díaz-Plaja, Ana
5 comprar

"Lectura de la imatge": l'assignatura pendent

En una societat en què la imatge té un paper primordial, llegir i analitzar imatges hauria de ser assignatura obligatòria en tots els nivells educatius. Per aquest motiu els docents necessiten aprofundir en la seva formació perquè els escolars aprenguin a llegir el món visual que els envolta. El llibre il·lustrat pot ser un recurs òptim en aquesta tasca. + més
 • Beltran, Encarna
 • Bosch, Emma
 • Burset, Sílvia
4 comprar

Albumari

L’àlbum està esdevenint objecte d’estudi i de plaer alhora. Resulta interessant saber distingir-lo d’un relat il·lustrat i veure com, a poc a poc, un llibre que costa tant de definir com és l’àlbum va emprenent nous camins i acceptant nous reptes per engrandir la lectura i la biblioteca. + més
 • Duran Armengol, Teresa
5 comprar

La lectura juvenil, fracàs evitable?

Què podem fer quan el nivell lector dels nostres joves adolescents és similar al de la societat adulta que els envolta? És l’institut el millor espai per desenvolupar el plaer per la lectura? Estem preparats per desenvolupar aquesta tasca? L’article que es presenta a continuació obre moltes preguntes i ofereix algunes respostes. + més
 • Portell Rifà, Joan
5 comprar

Un pont cap a la lectura.

La progressiva massificació de l’accés a la literatura infantil i juvenil en l’espai escolar ofereix, sense cap dubte, possibilitats enormes per a la formació lectora dels nostres alumnes. Aquest nou escenari també planteja grans reptes per a tots aquells docents que, dia rere dia, s’encarreguen de “fer les presentacions” entre els nens i els llibres. Però, com mediar entre els nens i els llibres perquè aquesta presentació inicial esdevingui una relació profunda i duradora? + més
 • Munita, Felipe
4 comprar

Entrevista a Teresa Colomer

Teresa Colomer, doctora en Ciències de l’Educació i catedràtica de Didàctica de la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona, és un referent clar de l’ensenyament i aprenentatge de la lectura al nostre entorn. Dirigeix el grup GRETEL (http://www.literatura.gretel.cat/), un grup d’investigació centrat sobre les relacions entre lectura, literatura infantil i juvenil actual i educació literària a l’escola obligatòria. És autora de múltiples articles i llibres entre els quals destacaríem Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre, amb el qual va guanyar el Premi de Pedagogia de Rosa Sensat l’any 1990 i Siete llaves para valorar las historias infantiles (Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2005), entre d’altres. Les seves paraules són sempre escoltades amb atenció per tots aquells que d’una manera o altra estem implicats en el món de la lectura ja que sempre destil·len l’essència de l’actualitat + més
 • Ramoneda, Amàlia
5 comprar

Literatura i creixement personal

Com arribar a parlar d’emocions i alhora sentir-les? Com mostrar exemples d’aquestes emocions per saber de què parlem? La literatura ens aporta aquests exemples, vius i de qualitat, sobre els quals podem parlar després d’una lectura en comú. + més
 • Darder Vidal, Pere
 • Darder, Isabel
 • Estrada, Dolors
 • Garcia, Mariona
 • Izquierdo, Conrad
 • Lissón Quirós, Assumpció
 • Palou, Juli
 • Quintana, Jordi
 • Ramoneda, Amàlia
 • Vila, Assumpció
4 comprar

Guerres que no s'acaben

Des de la biblioteca infantil i juvenil de l’Associació de Mestres Rosa Sensat s’han preparat unes maletes de llibres per deixar en préstec a escoles i instituts. Es tracta d’una selecció de llibres de ficció per impulsar la lectura i el debat a fi d’afavorir una mirada social i crítica i donar recursos als mestres, des de la literatura infantil i juvenil, a l’hora d’abordar diferents aspectes de l’actualitat. + més
 • Font, Teresa
 • Mut Carabassa, Rosa
 • Ramoneda, Amàlia
4 comprar

La lectura d'àlbums i còmics a l'escola primària

Els àlbums i els còmics han arribat a les nostres biblioteques escolars per quedar-s’hi. Enriqueixen la lectura de nens i nenes, dels més petits i també dels més grans. Gaudimne i aprofitem-los: ensenyen a mirar i a pensar. + més
 • Trabal, Mariona
4 comprar

Mirem, llegim i parlem de llibres

Mirem, ens concentrem en les imatges dels llibres, en les de les pel·lícules, tot buscant el significat i amb el desig de descobrir el fil narratiu de la història. Llegim imatges, paraules i escenes. Perquè tot ens explica què està passant, a qui, on i per què. I en parlem. Parlem per explicar, per opinar, per debatre, per aprendre, per sumar, per aclarir, per prendre partit, per defensar, per trobar, per trobar-nos. I arribem a la conclusió que tot això és més fàcil amb llibres a les mans. + més
 • Pardo, Carme
 • Verdaguer, Maria Teresa

Escola

Títol Autor Crèdits

Un conill. Una bona motivació per aprendre

Fa gairebé un any que érem d’excursió. Estàvem provant uns GPS i anàrem a una masia prop de l’escola. Allà, quan ens oferiren esmorzar, ens varen deixar tocar uns conills acabats de néixer. A partir d’aleshores els nens i les nenes només tingueren un objectiu. Tot el seu centre d’interès canvià i passà del que estàvem fent als petits rosegadors. Es marcaren l’objectiu d’aconseguir un conill per a la classe. Per arribar a tenir-lo, vàrem haver d’informar-nos, assessorar-nos, construir una gàbia, cercar d’on treure’n un i un cop amb ell, ara ens en fem càrrec. En tenim cura i vetllem perquè no li falti de res. Ens n’hem fet responsables. + més
 • Pich Cañisà, Sergi
5 comprar

Deu anys de les aules d'acollida. Avaluació i reptes de futur

Fa deu anys que es van crear les primeres aules d’acollida, les quals van significar l’ordenació del tractament de l’alumnat d’incorporació tardana dins d’un pla més ampli, el Pla LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social). Aquest pla no només tenia en compte l’existència de l’aula d’acollida, sinó que també plantejava el concepte de centre acollidor i de pla d’entorn. + més
7 comprar

Mirades

Títol Autor Crèdits

La meva Rosa Sensat

 • Balaguer Felip, Irene
Gratis

Pedagogia líquida: quelcom al cim de la taula i a navegar

 • Laudo Castillo, Xavier
Gratis

Reformes, reformes, reformes...

 • Tort Bardolet, Antoni
Gratis

Noranta-vuit grisos

 • Montiel Bach, Elena
Gratis