Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Perspectiva Escolar

Set 2014

Imagina, programa, comparteix. Núm. 377

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Torna la política

Badant davant d’una estesa d’exemplars de diaris del dia, juxtaposades les diferents piles unes al costat de les altres, en qualsevol quiosc, tothom té l’oportunitat de constatar cada dia que la realitat no existeix. Referint-se a un mateix fet, els titulars són força diferents, sovint contradictoris o oposats, fins al punt que si un és veritat, l’altre resultarà ser fals, o  viceversa. Així que la veritat tampoc existeix. Però de mentides, sí que en corren! Unes neixen de la ignorància, altres de la mala fe. Quin batibull que ens ha tocat de viure! (Preguem als polítics professionals, filòsofs i  científics, que s’abstinguin avui de dir-hi la seva. Gràcies. Som al carrer –espai també de molts i bons aprenentatges– a l’ombra dels para-sols dela terrassa d’un cafè.)   + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Imagina, programa, comparteix. Presentació del monogràfic

Les tecnologies digitals estan generant canvis trepidants a la societat: nous procediments en les relacions humanes, en l’economia, en el sistema industrial i en molts altres àmbits de la vida quotidiana. En aquest escenari d’innovacions constants es posa de manifest la importància de la capacitat de les persones per afrontar els canvis amb prou seguretat, flexibilitat i intel·ligència per aprofitar els avantatges que puguin aportar i no quedar al marge d’aquest procés, que sovint esdevé gairebé imprescindible en alguns camps. El sistema escolar, òbviament, no ha quedat al marge d’aquests canvis i són molts els docents i centres educatius que han incorporat a les seves aules aquestes tecnologies des de diferents  òptiques. En aquest monogràfic es presenten dos aspectes, la programació amb Scrtach i la robòtica, que tenen un mateix fil conductor, el pensament computacional. Aquest està relacionat amb la capacitat de resolució de problemes, específicament a través de l’anàlisi algorísmica. La contribució d’aquestes activitats és essencial per a l’assoliment de les competències digitals i cientificotecnològiques. A més, es constitueixen com a dinamitzadores de l’activitat d’aprenentatge i incrementen la motivació de l’alumnat. + més
 • Fernández, Rosanna
 • Regalés Bartra, Jordi
Gratis

De la tortuga LOGO al gat Scratch

Quan una escola decideix integrar l’entorn de programació Scratch o altres de semblants en el seu bagatge pedagògic no s’apunta a una moda digital, sinó que sintonitza amb una tradició pedagògica que va néixer amb la socialització dels ordinadors personals a la dècada del 1970. + més
 • Achón Masana, Jordi
 • Delgado Pin, Jordi
5 comprar

Scratch i robòtica educativa col•laborativa, un tàndem de futur

El nostre sistema educatiu s’enfronta al repte de cobrir les noves necessitats que es plantegen a l’alumnat per complir les expectatives d’un món cada vegada més immers en la tecnologia, i apunten cap al desenvolupament de les capacitats d’adaptació als entorns canviants que se li demanarà quan entri en el món laboral. Es planteja la necessitat d’un canvi cap a la creació de noves destreses, especialment aquelles relacionades amb la resolució de problemes i aprendre a aprendre. + més
6 comprar

Scratch a l’escola Sant Jordi de Mollet

Som una escola pública que ja fa 16 anys que aposta per la introducció de les noves tecnologies a les aules del centre de forma sistemàtica per tal de millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes. Actualment els alumnes dels cicles inicial i mitjà fan a l’aula d’ordinadors una sessió setmanal en grups reduïts; mig grup fa expressió oral en llengua catalana o anglesa i l’altre treballa als ordinadors competències relacionades amb totes les àrees. + més
 • Revilla Revilla, Carlos
4 comprar

Projecte d’implementació d’un itinerari curricular de programació amb Scratch

Aquest article explica un projecte pedagògic traçat per un grup de docents de l’Escola Daina-Isard, SCCL per apropar el món de la programació amb Scratch a l’alumnat del Cicle Superior d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria. La incorporació de la tecnologia com a motor d’innovació pedagògica és un dels trets diferencials del centre. + més
5 comprar

Per què treballar la programació a l'escola primària

Cada vegada més les competències que necessiten els nostres alumnes passen per integrar en el model clàssic d’ensenyament de les noves tecnologies (producció de texts, presentacions multimèdia, comunicacions electròniques, cerca d’informació…) un seguit de noves metodologies: formulació i descomposició de problemes, anàlisi i representació de la realitat, planificació i implementació de processos, generalització i abstracció de solucions… Molts d’aquests processos estan integrats en el que anomenem pensament computacional o en les habilitats per al segle xxi. + més
 • Córdoba Armero, Pau
3 comprar

Experiències de programació a l’institut Can Peixauet

Us presentem dues experiències d’aula on els aprenentatges s’han vehiculat a través d’eines de programació actuals. Aquestes eines aporten motivació a l’alumnat i el fet de treballar transversalment aporta també valor competencial a les activitats. + més
 • Achón Masana, Jordi
 • Àvia, Marc
4 comprar

Programar per innovar

Des del seu inici, el 2007, Citilab-Cornellà és un laboratori ciutadà que té per objectiu aproximar la ciutadania i els professionals a la innovació TIC per tal de promoure la integració social, la reducció de l’escletxa digital i el desenvolupament d’iniciatives d’emprenedoria. + més
 • Diversos, Autors
4 comprar

Taller extraescolar de robòtica educativa

De jove, el món dels computadors em semblava màgic. El fet d’aconseguir que una màquina realitzés tasques com escriure coses en un paper de forma autònoma, o fer dibuixos de colors en una pantalla em semblava d’allò més misteriós. Aquest fet va despertar el meu interès per comprendre la màgia que s’amagava dins d’aquelles màquines. Amb el temps, no em vaig convertir en un mag, però vaig aprendre a identificar, formular i resoldre problemes; vaig desenvolupar la meva creativitat i curiositat intel·lectual; i vaig aprendre a treballar de forma autònoma i a desenvolupar projectes amb altres companys. + més
 • Rodríguez Fernández, Marco Antonio
4 comprar

L’experiència de Robolot

Han passat 13 edicions i tots n’hem après molt. Hem après del que hem estudiat i hem fet, aprenentatge que s’ha multiplicat gràcies a l’intercanvi d’experiències entre membres de la comunitat educativa, de diversa procedència geogràfica i dels diversos sectors: estudiants, professors, investigadors, empresaris, entitats públiques i privades, formadors... I encara aprenem. + més
 • Moreno Rey, Antoni
 • Pellicer Jacomet, Joan
5 comprar

Scratch en família

El fet de ser pare et desperta la inquietud d’oferir als teus fills la millor educació possible i preparar-los i incentivar-los ja des de ben petits. Hi ha molts mitjans per fer-ho: explicar-los contes, escoltar música, jugar amb ells amb joguines educatives, de construcció o d’encaix per tal de millorar la seva capacitat d’atenció, de creativitat..., i programant. + més
 • Catalán López, Eugeni
3 comprar

Escola

Títol Autor Crèdits

L’Aula, un servei educatiu per a adolescents

L’Aula de l’Hospital és un servei educatiu per a adolescents amb malalties mentals perquè no perdin els aprenentatges. L’article exposa els objectius, la coordinació, els recursos, el funcionament, els resultats, el treball interdisciplinari entre professionals de l’ensenyament, sanitaris i socials i entre els equips de suport al territori. Pretén fer visible un recurs pedagògic i integrador que és força desconegut. + més
 • Arenas Ponsa, Isabel
6 comprar

Recordar-nos com a lectors

En el marc d’una recerca més àmplia, hem demanat a tres-cents estudiants de Magisteri que ens fessin relats sobre la seva vida lectora. Els resultats ofereixen moltes pistes sobre tot allò que les persones recorden i valoren de les lectures fetes en el transcurs de la seva infantesa i adolescència i sobre com es construeix la imatge lectora d’un mateix. Són pistes claus per tenir en compte en la formació dels lectors, en general, i dels mediadors de lectura, en concret. + més
 • Colomer, Teresa
 • Munita, Felipe
5 comprar

Una aula amb un nen amb trastorn de l'espectre autista

Les persones que ens dediquem al món de l’educació tenim molt clar que cadascun dels nostres alumnes té unes característiques, interessos, motivacions i necessitats diferents. És evident que hi ha uns patrons de conducta comuns, però sovint cal actuar de manera diferenciada segons quines siguin les seves particularitats. + més
 • Carrera Abel, M. Dolors
 • Sabater Andreu, Carme
5 comprar

Mirades

Títol Autor Crèdits

‘Hablar con desconocidos’, repensar els llenguatges de l’educació

 • Duran Salvador, Noemí
Gratis

Un nou curs: la reconstrucció continuada de l’experiència

 • Tort Bardolet, Antoni
Gratis

L'escola del Bosc, cent anys després

 • Vilanou, Conrad
Gratis