Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Perspectiva Escolar

Gen 2014

Construir el futur, Núm. 373

 

 

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Una llei errada

Malgrat l'oposició de tota la comunitat educativa, les Corts Espanyoles han aprovat una nova llei d’educació: la LOMCE (Llei orgànica de millora de la qualitat educativa). Aquesta llei l’ha fet el Partit Popular, sol, des de la prepotència de la seva actual majoria absoluta en el Parlament, i des del ressentiment per no haver pogut aplicar plenament la seva anterior proposta de l’any 2003, la LOCE (Llei orgànica de qualitat de l'educació). + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Construir el futur

En una de les sessions de treball del consell de redacció de perspectiva escolar es va comentar l’encert que havia tingut la Fundació Alfons Comín i altres entitats col·laboradores a l’hora de preparar l’exposició itinerant CANVI DE RUMB sobre la globalització econòmica i algunes propostes o alternatives als problemes que aquest procés ha generat; sota aquest títol encara es pot visitar virtualment. D’aquesta conversa va néixer el monogràfic de la revista que avui teniu a les mans. Cal canviar de rumb i construir un nou futur. Cal apuntar ben enlaire. + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Els moviments de renovació pedagògica sempre han mirat cap al futur

Mirar cap al futur. Sembla que és el que raonablement ara toca. Perquè els temps de crisi són temps propicis als canvis. Voldríem que fos per al millor, és clar. Per això cal aprendre les lliçons del passat, per viure el present amb tota la consciència possible, per construir futurs potser impossibles però que orientin les nostres decisions. + més
 • Poch Comas, Antoni
6 comprar

La globalització y la crisi

Els anys noranta començaren amb la proclamació del “nou ordre mundial” per part del president nord-americà George Bush (pare), en un escenari dominat per la caiguda del Mur de Berlín l’any 1989, la primera guerra del Golf (agost 1990-febrer 1991), i la desintegració de l’antiga URSS (desembre 1991). El Consens de Washington, concepte inventat per l’economista del Banc Mundial John Williamson el 1989, codificà l’ordre mundial i el patró de les polítiques implementades per tot el planeta. + més
 • Antentas, Josep Maria
 • Vivas, Esther
6 comprar

Exclusió escolar en una societat dualitzada

Les polítiques neoliberals, ensems amb els factors culturals o ètnics nous, estan provocant –d’una banda– un increment de la desigualtat entre països i una exclusió del treball, en funció de la recomposició que la feina ha sofert amb l’economia del coneixement i, particularment, amb la crisi econòmica a partir de 2008. + més
 • Bolívar Botía, Antonio
7 comprar

Entrevista a Josep Fontana

El Dr. Josep Fontana és, sense cap mena de dubte, l’historiador català amb més dimensió nacional i internacional. La seva llarga trajectòria com a investigador, i com a docent, el vinculen amb aquella tradició historiogràfica innovadora que van encapçalar en el seu moment Ferran Soldevila, Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar. El Dr. Fontana ha publicat recentment dos llibres fonamentals per entendre el present i les repercussions que l’actual situació pot tenir en el futur de la nostra societat: Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945 (Barcelona, 2011, Pasado&Presente) i El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo xxi (Barcelona, 2013, Pasado & Presente). + més
 • Perspectiva, Escolar
4 comprar

Ciutat, memòria i pràctiques educadores

Estem vivint un moment únic, potser nou i desafiador per l’experiència de les diferents comunitats en la vida urbana. Un moment en què els carrers de ciutats de tot el món són notícia pels nous usos polítics del seu passat i del seu present. Carrers que, mitjançant el clamor popular, han estat l’espai per a l’expressió de nombrosos moviments socials que mostren públicament la seva capacitat d’indignar-se i de buscar maneres de deixar la seva empremta en l’espai. + més
 • Miranda, Sonia Regina
8 comprar

Per què educar per al futur?

L’ensenyament de les ciències socials, entès des d’una perspectiva socioconstructivista, té com a finalitat desenvolupar en l’alumnat la seva consciència ciutadana perquè pugui contribuir al desenvolupament i al benestar de la seva societat. En el currículum català les ciències socials estan centrades en el passat i en el present, i pràcticament no consideren el tractament del futur. + més
 • Anguera Cererols, Carles
6 comprar

L'Educació per al Futur i la participació democràtica

Presentem quatre projectes d’educació per al futur, com a participació democràtica de l’alumnat d’Educació Primària, que tenen com a característica fonamental que els nens i nenes treballen sobre la millora dels seus barris, a llarg i a curt termini, prenent decisions que es fan efectives per part del govern de la ciutat: decidir el nom d’un pont, dissenyar els jocs d’una plaça, posar nom a un carrer o, l’últim projecte, deixar constància en un espai nou del barri amb unes plaques de les experiències viscudes en el passat i dels desitjos de convivència per al futur. + més
 • Santisteban Fernández, Antoni
8 comprar

Escola

Títol Autor Crèdits

Els oficis artístics a Manlleu: una experiència de treball cooperatiu

Arran de la necessitat que va sorgir d’optimitzar recursos, els cursos 2010-2012 a l’escola Quatre Vents de Manlleu ens vam assessorar sobre la metodologia que es deriva del treball cooperatiu. Aquesta metodologia permet millorar la cohesió grupal i els resultats acadèmics, perquè implica una gestió més eficient de la diversitat a l’aula. Cal tenir molt present que l’aprenentatge ha de ser funcional i significatiu, i el fet de treballar de forma interdisciplinària ha permès un grau més alt d’implicació i protagonisme en el seu propi aprenentatge per part de tot l’alumnat. + més
 • Garcia Solà, Montserrat
 • Noguera Garcia, Anna
Gratis

El saber fer professional dels docents

L’essència de la feina docent, la seva raó d’existir, consisteix a fer que els nois i noies aprenguin. Es tracta que coneguin i s’apropiïn d’alguns continguts culturals que es consideren valuosos i, sobretot, que adquireixin i desenvolupin hàbits i pautes de relació i creixement personal que els permetin integrar-se a la societat. L’assoliment d’aquesta finalitat bàsica es troba, majoritàriament, en mans dels mestres, els quals, amb la seva feina quotidiana, procuren aconseguir-ho. Els qui aprenen són els alumnes; els qui ho fan possible són els mestres i professors. Això fa que es posi atenció en allò que fan, en la manera com ho fan, en les dificultats que se’ls presenten... En darrer terme, són els qui intervenen d’una manera fonamentada, organitzada i sistemàtica. Són el principal factor de producció. + més
 • Capell Castañar, Dolors
 • Felip Jacas, Núria
 • Serrats Gironella, Laura
 • Teixidó Saballs, Joan
Gratis

Mirades

Títol Autor Crèdits

Atendre i provocat, sues accions amb potencial educatiu

 • Duran Salvador, Noemí
Gratis

Les paradoxes de PISA

 • Tort Bardolet, Antoni
Gratis

Les Converses pedagògiques

 • Marquès Sureda, Salomó
Gratis