Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Els articles de les revistes dels dos últims anys no es poden consultar ni comprar.

Perspectiva Escolar

Jul 2013

Estadística i probabilitat per comprendre el món Núm. 370

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

De direccions i plantilles

El bon administrador sap destriar allò que és imprescindible del que és simplement important. Igualment, sap fer ús dels temps, no pas per aprofitar el defalliment dels administrats, sinó per posar-se al seu servei i encomanar-los, quan cal, l’energia i la il·lusió que els manca. Més encara, els canvis estratègics només acaben tenint acceptació si es fan en un clima de confiança, sense imposicions ni dictats suposadament avalats per evidències empíriques... Les obsessions solen ésser males conselleres i aquesta és la sensació que ens genera el projecte de decret de plantilles i provisió de llocs docents. Obsessions que fa temps que esperona una coneguda associació de directius de l’ensenyament públic, o la Junta central de directors, convertits per voluntat del Departament en els únics i genuïns representants de la comunitat educativa, menystenint tots els sectors i interessos presents en el onsell Escolar de Catalunya. o hauria estat més lògic que abans de plantejar el sistema e provisió es definís l’estructura de les plantilles, ant de les escoles com dels instituts? De les facultats n sortiran mestres d’Educació Infantil i Primària, sense és atributs. Aquesta és l’opció que va prendre la Llei rgànica d’Educació (2006), que va voler privilegiar ’ofici, les competències professionals, per damunt de es especialitzacions, dels perfils específics i d’altres funcions. A hores d’ara no sabem com quedarà reflectida questa opció en les plantilles teòriques de les escoles, ni en les convocatòries d’oposicions a venir. Per altra banda, es del mateix Departament sembla que es vulgui evitar l’excessiva fragmentació del currículum d’ESO promovent en cert agrupament de les matèries d’un mateix àmbit per fer més cohesionats els equips docents: tindrà traducció aquesta voluntat en les plantilles dels instituts –i en les oposicions mateix– o un cop més serà el batxillerat (i la seva necessària especialització) el que marcarà la pauta a seguir? Però més enllà de les plantilles, i de la seva provisió i accés, el que hi ha a la base d’aquest decret és un salt injustificable cap a un model de direcció dels centres escolars públics més que discutible i, a parer nostre, renyit amb un servei públic d’una societat que vol posar a un mateix nivell l’eficàcia (el compliment del que promet) i la justícia (la correcció, en la mesura del possible, de les desigualtats de partida), i que vol exemplificar en si mateix un patró de vida en comú democràtic i participatiu. Un model que posa l’accent en un determinat tipus de lideratge: no pas el democràtic, en terminologia ja clàssica, sinó l’autoritari; no pas el sensible i acollidor, sinó el que busca la distància i el control, aquell que permet fer favors i generar dependències. Un lideratge primordialment gerencial, centrat en la política de personal i orientat als resultats, més disposat a seguir els requeriments de l’Administració que les necessitats de la seva pròpia comunitat o el projecte educatiu del seu centre; un lideratge que deixa en un segon terme tant la pedagogia com els propòsit morals. Un lideratge, en fi, basat més en unes suposades capacitats innates, o en els desitjos expressats pels candidats, que no pas en el prestigi professional, l’experiència contrastada o el bagatge de coneixement pràctic. Un model que xoca amb el que diu la recerca sobre els centres educatius més innovadors, aquells que prioritzen el desenvolupament personal i social i el benestar de tots els seus estadants. Són centres amb un lideratge compartit, democràtic i reconegut; amb equips docents sòlids i estables; que senten el suport que els dóna tant la seva comunitat de referència com l’Administració; que generen un ambient de confiança i responsabilitat en el seu interior; on la comunicació entre els seus membres és fluida i intensa; que comparteixen una cultura ritual i un sentiment de pertinença ben viu; centres en què el debat, la reflexió, la crítica i l’avaluació interna formen part intrínseca del seu tarannà. Més enllà d’aquesta discrepància de fons, malgrat tot, hi ha alguns elements d’acord possibles encara. Compartim la necessitat d’una bona formació prèvia i, encara més, d’un bon  desenvolupament professional dels directors i directores en exercici: una formació que parteixi de la seva pràctica i que s’alimenti de l’experiència de cadascun d’ells. Com també compartim la necessitat de promoure una avaluació rigorosa i rica dels centres educatius i dels seus professionals, de la qual es puguin derivar conseqüències per a la millora personal i col·lectiva. O la necessitat de retre comptes, de justificar la feina feta, no només davant de l’Administració, sinó molt especialment als usuaris, als infants i joves, a les famílies i als pobles i ciutats a qui serveixen. + més
 • Perspectiva, Escolar

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Estadística i probabilitat eines per comprendre el món

El present article ens ofereix una visió de l’estadística com a treball bàsic a classe per integrar l’alumnat a la realitat que l’envolta. Una integració que Josep Callís vincula estretament amb la capacitat dels infants per entendre i comprendre el món. Un article que estableix les bases sobre les quals es construeix aquest monogràfic. + més
 • Callís Franco, Josep

Importància didàctica de les actituds envers l'estadística en l'Educació Primària

L’estadística s’ha incorporat de manera generalitzada al currículum de l’Educació Primària, segons Estrada (2009), per raons fonamentalment socioculturals i educatives, i ha impulsat la investigació i el desenvolupament curricular en aquest camp específic. Però com diu Batanero (1999), el punt veritablement important no són solament els continguts específics, sinó tractar de desenvolupar en els nostres alumnes una actitud favorable, unes formes de raonament i un interès per completar posteriorment el seu aprenentatge. + més
 • Estrarda Roca, Assumpta

Fent estadística, ens coenixem més

Aquest article presenta una experiència portada a terme a dues aules de segon de Primària de l’Escola Lacustària de Llagostera (Gironès). Partint de l’ús de l’agenda escolar i la data de naixement de cadascú, iniciem una descoberta del calendari que ens portarà a treballar diferents continguts matemàtics a partir d’un enfocament i un tractament estadístic. + més
 • Camprubí Güell, Carme
 • Masdevall Roca, Montserrat
 • Vert Moll, Ruth

Les gràfiques en els llibres de text

Els últims dissenys curriculars introdueixen l’estadística en tots els cicles de l’Educació Primària dintre del bloc “Tractament de la informació, atzar i probabilitat”. Un dels temes que s’hi introdueix des de primer curs és el de les gràfiques estadístiques i per aquest motiu en aquest article analitzem com es presenta aquest tema en una sèrie de llibres d’Educació Primària. Per fer-ho s’analitzen els tipus de gràfiques treballats així com els tipus de tasques proposades. Acabem l’article mostrant possibles implicacions que es poden extreure per a la formació de professors d’Educació Primària. + més
 • Arteaga Ceaón, Pedro

Atzar i probabilitat a l'Escola Primària

Quan un mestre o una mestra comença a treballar amb els nens, la probabilitat es pot recolzar en jocs com ara llençar monedes o daus, fer girar ruletes o treure boles d’urnes; però quan ho ha de fer, li cal saber quines són les activitats o preguntes sobre aquells jocs que estan dirigides a l’aprenentatge de la probabilitat pel nen. Les investigacions sobre el raonament probabilístic dels nens, tant en psicologia com en didàctica de les matemàtiques, ofereixen importants idees per utilitzar aquests jocs a l’aula. En aquest article descrivim allò que es coneix sobre com raonen els nens amb la probabilitat amb la finalitat d’orientar la pràctica docent. + més
 • Batanero Bernabeu, Carmen
 • Sánchez Sánchez, Ernesto Alonso

Comprensió del joc equitatiu. Implicacions per a l'ensenyament

En aquest article es presenta un problema sobre joc equitatiu que pot servir d’exemple per treballar amb els alumnes en l’estudi de la probabilitat. S’analitzen el problema i les possibles estratègies de resolució aportant els resultats obtinguts per alumnes d’entre 10 i 14 anys i futurs professors d’Educació Primària després de resoldre’ls. Acabem amb algunes implicacions educatives que poden ser tingudes en compte per millorar la nostra acció didàctica. + més
 • Mohamed Maanan, Nordin
 • Ortiz de Aro, Juan J.
 • Serrano Romero, Luis

Entrevista a Frederic Udina. Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Apropar l’estadística a la societat i a l’escola comporta, en el nostre cas, donar a conèixer el treball de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el qual, des de la seva creació, ha portat a terme una profunda tasca per conèixer la realitat del país en totes les seves vessants. Tenint en compte, doncs, l’experiència i l’ampli coneixement de la realitat catalana dels membres de l’IDESCAT les paraules del seu director, el Sr. Frederic Udina, poden ser de gran ajuda per clarificar el valor i el sentit social de l’estadística i la necessitat del seu domini i coneixement. Agraïm d'entrada la seva col·laboració i aportació. + més
 • Callís Franco, Josep

Escola

Títol Autor Crèdits

Programa de millora de l'èxit escolar

L'article presenta el treball en xarxa entre els municipis bagencs de Sallent i Balsareny. Aquest treball se centra en les transicions entre etapes educatives i en les activitats i els recursos de fora de l’horari escolar i com aquests contribueixen a millorar l’èxit escolar dels infants i joves. + més
 • Almansa Rodríguez, Joana
 • Garcia Alamillo, Ramon

Com s'hi juga? Els videojocs com a recurs d'aprenentatge al Cicle Inicial

Des de fa alguns anys, a l’Escola Projecte despleguem una línia de treball amb la finalitat de promoure el pensament creatiu i acostar els alumnes a l’àmbit tecnològic. Un dels recursos que fem servir per assolir aquest objectiu és el treball amb videojocs. Al llarg de l’Educació Primària, els alumnes participen en diferents tallers d’ús, anàlisi i creació de videojocs. + més
 • Bujons Sampere, Carlota

Una experiència d'aula amb futurs mestres d'Educació Infantil

En aquest article descrivim una experiència d’aula duta a terme amb futurs mestres d’Educació Infantil de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) per treballar les  competències i els continguts relatius a les magnituds. Amb aquesta finalitat hem dissenyat una sessió d’aprenentatge en el laboratori de matemàtiques amb les activitats d’una gimcana de mesuratges. + més
 • Berciano Alcaraz, Ainhoa
 • Gutiérrez Pereda, Guadalupe

Mirades

Títol Autor Crèdits

Mirades d'art que ens obren al món

 • Duran Salvador, Noemí

Una lliçò bolonyesa

 • Tort Bardolet, Antoni