Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Infància

Set 2016

Infància 212

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Gaudeix

Quan s’inicia un curs, inevitablement es pro-jecten expectatives petites o grans sobre el grupd’infants amb què haurem de treballar, i ambles seves famílies; expectatives sobre l’equip del’escola, les companyes o els companys, cone-guts o nous; sobre els propis projectes o lesnovetats que s’han pensat per millorar o reno-var la vida del grup o de l’escola; sobre el quees podrà descobrir o el que genera confiança enel procés de tenir cada cop més certesa en eltreball de cada dia. + més
 • Infància, Revista
Gratis

Educar de 0 a 6 anys

Títol Autor Crèdits

A fora. Articular un espai exterior, un procés col•lectiu

L’espai exterior té una continuïtat amb el que es viu i passa a l’interior, amb les peculiaritats i característiques que els diferencien. L’espai exterior, entès com a espai viu i actiu, espais naturals que conviden a fer-hi vida, a crear lligams i obrir la mirada, on es fan visibles experiències que creen lligams. + més
 • Cols Clotet, Carme
 • Fernández, Pitu
3 comprar

Escola 0-3

Títol Autor Crèdits

Les xarxes socials a la llar d’infants

Hi ha un debat viu entorn de l’ús de les xarxes socials a les nostres escoles. No les podem ignorar, però generen un munt de dubtes: cal estar-hi?, què s’hi posa?, com?, en quines xarxes?... Per tenir més elements per jutjar-ho, publiquem l’experiència de la Llar d’Infants Blancaneus de Torelló. Des del 2012 té compte a Facebook i a Twitter, i ho valoren molt positivament. Per a ells ha estat obrir una finestra al món per on poden treure el cap les famílies de l’escola, però també qualsevol persona que tingui interès a conèixer l’escola i com treballa. + més
 • Llar d'Infants, Blancaneus
3 comprar

El nom de les pedres

A l’entrada de l’escola bressol hi ha pedres. No són pedres qualssevol. Cada pedra és especial i màgica i, sobretot, cada una és única i irrepetible, com ho són cada un dels infants que viuen en aquesta escola bressol. + més
 • Sargatal, Eva
3 comprar

Bones Pensades

Títol Autor Crèdits

L’estona de pati, invisible o visible?

L’escola bressol és plena de petits moments que parteixen de l’espontaneïtat i la iniciativa de cada infant. Sols cal saber donar importància a aquestes situacions de vida quotidiana per descobrir el tarannà de cada infant. + més
 • Hurtado, Mar
Gratis

Escola 3-6

Títol Autor Crèdits

L’art d’educar l’art que ens educa

Educar pot ser un art o no ser-ho. Ho és quan les mestres practiquen una cultura de l’educació que permet que els infants dirigeixin ells mateixos els seus processos d’aprenentatge. I perquè aquest art es desenvolupi cal que es compleixin uns quants requisits. + més
 • Tielemann, Marion
7 comprar

Materials que provoquen

 • Vilarnau, Alícia
3 comprar

Infant i Salut

Títol Autor Crèdits

L’autonomia al plat. Els canvis nutricionals de la civilització i la necessitat d’autonomia

 • Wojciechowska, Julita
3 comprar

Plana Oberta

Títol Autor Crèdits

L’apropament a les arts

A l’escola, apropar les arts als infants hauria de facilitar l’apropament al conjunt de signes que formen part de la cultura, però, sobretot, hauria de ser una experiència de coneixement compartit amb les altres persones. + més
 • Nicolás Bellido, Montserrat
3 comprar

Llibres a mans dels infants

Títol Autor Crèdits

Viatgem

Durant els sis números d’Infància del 2016 dediquem l’apartat Llibres a Mans dels Infantsa fer la volta pel gènere literari dels viatgesde la mà de les reflexions que la Mireia Durani Passola ens ofereix en un article aparegut alnúmero 20 de la revista «Había un vez»(www.revistahabiaunavez.cl)titulat «El viajeilustrado: una propuesta para viajar leyendo».Segons ens recorda aquesta estudiosa, sóndiverses les raons que ens mouen a viatjar:viatgem per explorar, estudiar, conèixer, treba-llar, conquerir, fugir o, simplement, per ferturisme. Sigui quin sigui el motiu del viatge, elfet d’iniciar la marxa cap a algun lloc suposaencarar-se a unes aventures que faran que resno sigui com abans, començant per nosaltresmateixos; tot viatger ha d’estar exposat aexperimentar una colla de transformacionsque el faran diferent de com era al començar. + més
 • Ros Vilanova (ed.), Roser
Gratis

L'entrevista

Títol Autor Crèdits

Conversa amb Adrià Garriga i Jesusa Rodríguez sobre l’hort de l’escola

Fa tres cursos l'equip directiu, en el seu projecte de pati, va demanar que els diversos cicles n'apadrinessin un tros. Com que l'Adrià Garriga, un dels pares dels grups de mitjans, és pagès, vam decidir fer-nos càrrec de l'hort. I l'hort va canviar radicalment gràcies a la gestió de l'Adrià i l'aportació científica de la Jesusa Rodríguez, que és biòloga. + més
 • Madera, Bet
2 comprar

Infància en Xarxa

Títol Autor Crèdits

Un grup durant tres cursos?

A l'escola bressol, creus que ésimportant que l'educadora refe-rent faci el seguiment amb elmateix grup d'infants durant elstres cursos? O pel contrari, creusque amb tres anys el vincle deixade ser professional per convertir-se en personal, i acaba sent uncontratemps per a l'infant, lamestra i la família? + més
Gratis