Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Infància

Jul 2016

Infància 211

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Juliol i agost

Diuen que s’acaba el curs. Certament els infants de parvulari, com els de primària, han iniciat les vacances d’escola, fins al proper curs. Però els infants d’escola bressol, majoritàriament, segueixen anant a l’escola, tot el mes o una part del juliol. S’ha acabat el curs, però la feina dels mestres continua, també per als d’educació infantil. Tant els d’escola bressol com els de parvulari segueixen treballant, amb o sense infants. + més
 • Infància, Revista
Gratis

Educar de 0 a 6 anys

Títol Autor Crèdits

Una escola contra corrent

Vivim una èpocad'inducció cognitiva impressionant. Somvíctimesd'un nombre infinitd'informacions, de missatges, de coneixementssuperficials. La sobreabundància de coses, l'acumulació de notícies, la miríada d'estímuls, noméspot generar -comsembla que estàsucceintambelsinfantsd'avui- un "desordre" cognitiu i afectiu, una inestabilitatmotriu i corporal, una fragilitat emotiva i afectiva. + més
 • Staccioli, Gianfranco
5 comprar

Escola 0-3

Títol Autor Crèdits

Mans que parlen

Quan es parla dels nadons i el seu llenguatge, sovint es fa referència al plor com a mitjà per comunicar-se. Però, i les mans? Què ens diuen les mans? Les mans són la primera eina d’autonomia, de diàleg, d’afecte, de descobriment. + més
 • Salido Nogareda, Clara
2 comprar

El temps d'esperar

Al grup de dos a tres anys, el joc d'imitació i representació forma part de la vida quotidiana. Els infants destinen gran part del dia a plasmar allò que veuen i viuen de la seva realitat. Però creiem que el joc no es podrà donar com nosaltres l'entenem sense un aspecte molt important: el temps. + més
 • Sargatal, Eva
 • Serrat , Mercè
3 comprar

Bones Pensades

Títol Autor Crèdits

Deixem-los fer

L'escola bressol és plena de petits moments que parteixen de l'espontaneïtat i la iniciativa de cada infant. Sols cal saber donar importància a aquestes situacions de vida quotidiana per descobrir el tarannà de cada infant. + més
 • Sargatal, Eva
Gratis

Escola 3-6

Títol Autor Crèdits

Cau, l'aire?

Aquesta pregunta va ser l'espurna que els va dur a jugar amb l'aire durant una temporada, o potser a fer un projecte sobre l'aire o a fer ciència? + més
 • Majoral, Sílvia
3 comprar

Aprenent a caminar sobre fils de seda

El grup “Ètica i estètica a les escoles de Reggio Emilia” comparteix una fontd’inspiració comuna: l’experiència de les escoles de Reggio Emilia i la figura del seu fundador, Loris Malaguzzi. La suma de les diversesveusque hi participen ha generatsisepígrafs que creuenfonamentals i que poden servir d’inspiració per afrontar noves experiències des d’una perspectiva real i significativa. + més
 • Grup de treball , «Ètica i estètica a les Escoles de Reggio Emilia»
5 comprar

Infant i Societat

Títol Autor Crèdits

Compodem i comvolem relacionar-nos amb les famílies des delsserveisd’atenció a la petitainfancia

L’atenció a la petitainfànciadepèn, en primera instància, de les famílies de les criatures, per aixòésmoltimportant que, des de les polítiques, les  institucions i elsdiferentsserveis, tendimmés a acompanyar-les en la tasca que no pas a substituir-les en la sevaresponsabilitat. Existeix un acordexplícitgeneralitzat que la relacióamb les famíliesésfonamental per a l’adequatdesenvolupamentdelsinfants, però a la pràctica no sempreés tan senzillcompotsemblar en primera instància. + més
 • Blanch, Sílvia
 • Careta, Arnau
 • Gimeno Soria, Xavier
5 comprar

Plana Oberta

Títol Autor Crèdits

Infantil i institut, la possibilitat de conectar coneixements

Moltesvegades, quanparlem de primària i secundàriaenssembla que parlem de llocs i maneres de fermoltdistants. Peròactualment hi ha molts centres de secundària que aprofitenmaneres de fer de l'escola i s'acosten a metodologiesparticipatives i méscompetencials, perquèentenen que d'aquesta manera elsjovesmilloren la motivació en adonar-se que el que fan serveix per a la vida. Ésfàcilplantejar-se intercanvis entre l'escola de primària i centres ambaquesttarannà, com han fetl'Institut de Tona i l'Escola El Castell del mateixmunicipi. + més
 • Biguas, Mariona
 • Hurtado, Mar
 • Pla, Noe
3 comprar

Llibres a mans dels infants

Títol Autor Crèdits

Viatgem

Durant els sis números d’Infància del 2016 dediquem l’apartat Llibres a Mans dels Infantsa fer la volta pel gènere literari dels viatgesde la mà de les reflexions que la Mireia Durani Passola ens ofereix en un article aparegut alnúmero 20 de la revista «Había un vez»(www.revistahabiaunavez.cl)titulat «El viajeilustrado: una propuesta para viajar leyendo».Segons ens recorda aquesta estudiosa, sóndiverses les raons que ens mouen a viatjar:viatgem per explorar, estudiar, conèixer, treba-llar, conquerir, fugir o, simplement, per ferturisme. Sigui quin sigui el motiu del viatge, elfet d’iniciar la marxa cap a algun lloc suposaencarar-se a unes aventures que faran que resno sigui com abans, començant per nosaltresmateixos; tot viatger ha d’estar exposat aexperimentar una colla de transformacionsque el faran diferent de com era al començar. + més
 • Ros Vilanova (ed.), Roser
Gratis

L'entrevista

Títol Autor Crèdits

Conversa amb Carme Jané, directora del Centre d’Acollidaels Llimoners

Mestra i pedagoga, Carme Jané va començar a treballar al Centre d’AcollidaelsLlimoners ja fa una trentena d’anys. Després va treballar en altres centres, abans de tornar alsLlimonerscom a directora. Tenen per missióacollirnens de zero a dotzeanys en situació de risc. A vegades poden ser mésgrans, comquanvénenambgermans. S’hiestanuns tres mesos de mitjana, que també poden ser més, i les 27 places de quèdisposen a vegades també se superen. + més
 • Infància, Revista
3 comprar

Infància en Xarxa

Títol Autor Crèdits

Sols o acompanyats?

Creus que és important que elspares o les persones que acom-panyen els infants de zero a sisanys a l’escola els deixin dins dela classe? Quins avantatges i quins inconvenients hi trobes? + més
Gratis