Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Infància

Mar 2016

Infància 209

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Nou govern?

En el nou Govern, s’han produït canvis al front de la Conselleria d’Ensenyament. Cal, per tant, donar un marge de temps abans d’opinar sobre les prioritats polítiques i l’estil de la nova i jove consellera. + més
 • Infància, Revista
Gratis

Educar de 0 a 6 anys

Títol Autor Crèdits

Declaració sobre la qualitat en l’educació a la primera infancia

Un grup de treball  compost per representants ministerials i experts han elaborat una proposta de declaració de deu punts sobre la qualitat en l’educació de la primera infància. L’autor ha participat en aquest grup en nom del Comitè Sindical Europeu de l’Educació. + més
 • Lund, Stig G.
3 comprar

Escola 0-3

Títol Autor Crèdits

Pedagogies participatives a l’escola bressol

La pedagogia participativa interpreta l’infant com a ésser actiu, conscient de la pròpia força, interessat i partícip, a més de convençut de la pròpia importància, perquè pot i sent que podrà contribuir a la vida social. A la base de la pedagogia participativa hi ha el concepte d’agency, introduït per Giddens a final de la decàda de 1990, entès com la capacitat dels individus d’actuar independentment i de fer les pròpies eleccions. "Un punt, entre molts altres, ens sembla bàsic i essencial [...] la imatge dels infants com a rics, forts i potents [...]. Tenen potencialitats, plasticitat, ganes de créixer, curiositat, capacitat de sorprendre’s i desitgen relacionar-se amb els altres i comunicar-se". + més
 • Bandola Cardoso, Graça
7 comprar

Entre tots, dia a dia

L’entrada a l’escola bressol és normalment el primer pas de l’infant i la seva família en el sistema educatiu i en societat, i és on es creen les primeres relacions entre la família i l’escola. Considerem aquesta relació entre els dos mons de vital importància per conèixer-nos, enriquir-nos, i construir un camí junts al voltant dels infants. + més
 • Garcia Soldevila, Neus
 • Hansen , Jeanne
3 comprar

Bones Pensades

Títol Autor Crèdits

Jugar entre roba estesa

El Benjamí s’amaga entre els llençols per obriruna capseta amb petxines, pedretes, estrelles demar… Molts dies busca aquest espai protegitper obrir aquesta capsa plena de petits tresors.Avui la mare també l’acompanya, ha triat aquestespai per donar-li el pit al seu fill petit, l’Emilio.Jugar entre roba estesa… Molts de nosaltrestenim records entranyables de jugar a casaentre la roba estesa, al terrat, al pati… sentintl’olor de net, la frescor dels llençols mullatsmoguts pel vent. + més
 • Equip de l'Espai 03 , Cadí-Raval
Gratis

Escola 3-6

Títol Autor Crèdits

Aprendre a construir. El projecte dels projectes

El passat 14 de març es va organitzar a l’A. M. Rosa Sensat la jornada «Interpretar la realitat a través dels projectes. L’aprenentatge des de la complexitat». El gran nombre de participants en aquest dissabte de formació demostra que el tema dels projectes atrau l’atenció de molts professionals que treballen amb infants i amb nois i noies. I sobretot demostra que, avui més que mai, els moviments de mestres són fonamentals per organitzar oportunitats formatives, afrontant temàtiques que van més enllà del que es proposa des de l’Administració. + més
 • Altimir Sans, David
2 comprar

Triar escola una història d’amor i de política. Reflexions i dubtes d’una mare treballadora del sector docent

Aquestes ratlles no pretenen donar consells per triar escola per als fills. Recomanacions d’aquestes en trobareu a cents a internet. Només cal que poseu al Google «triar escola» i us apareixeran decàlegs, consells i fins i tot puntuacions d’escoles amb comentaris de tota mena. En aquest article vull compartir unes quantes reflexions sobre les relacions entre família i escola, en un moment de la vida familiar en què cal prendre decisions, i que ens carrega de dubtes i d’incerteses. També vull posar en qüestió fins a quin punt podem «triar», o si això de triar escola és només un privilegi d’uns quants. + més
 • Martí, Francina
4 comprar

Infant i Societat

Títol Autor Crèdits

Música en familia amb mares i fills en risc d’exclusió social

La Fundació Maria Raventós ofereix un Servei Residencial d’Acció Socioeducativa adreçat a dones gestants o amb infants menors de tres anys que es troben en situació de dificultat social, personal i econòmica. Aquest projecte dóna cos a la missió de la Fundació pel que fa a l’ajuda, l’acolliment, la promoció, l’educació i l’atenció de les dones i els infants en situació d’exclusió social. La intervenció socioeducativa que descriu el projecte se centra en la promoció dels factors promotors que faciliten la superació de les adversitats que es troben les dones i els infants que acull la Residència Maternal Santa Eulàlia, tant en l’àmbit individual i familiar com comunitari. + més
 • Pereta, Elena
2 comprar

Plana Oberta

Títol Autor Crèdits

Una llengua?, dues?, o més? Apropar-nos en una llengua

 • Bello Tapia, Nancy
2 comprar

Llibres a mans dels infants

Títol Autor Crèdits

Viatgem

Durant els sis números d’Infància del 2016dediquem l’apartat Llibres a Mans dels Infantsa fer la volta pel gènere literari dels viatgesde la mà de les reflexions que la Mireia Durani Passola ens ofereix en un article aparegut alnúmero 20 de la revista «Había un vez»(www.revistahabiaunavez.cl)titulat «El viajeilustrado: una propuesta para viajar leyendo».Segons ens recorda aquesta estudiosa, sóndiverses les raons que ens mouen a viatjar:viatgem per explorar, estudiar, conèixer, treba-llar, conquerir, fugir o, simplement, per ferturisme. Sigui quin sigui el motiu del viatge, elfet d’iniciar la marxa cap a algun lloc suposaencarar-se a unes aventures que faran que resno sigui com abans, començant per nosaltresmateixos; tot viatger ha d’estar exposat aexperimentar una colla de transformacionsque el faran diferent de com era al començar. + més
 • Ros Vilanova (ed.), Roser
Gratis

L'entrevista

Títol Autor Crèdits

Conversa amb Ana Maria Esteves

Ana Maria Esteves és professora universitària, responsable d'un programa de postgrau d'educació de la Universitat d'Uberaba, al Brasil, des de fa cinc anys. Ha treballat de mestra en escoles públiques durant 26 anys. Ha treballat amb infants de 10-15 anys i, ja al final de la seva etapa de mestra, amb infants més petits, en un projecte d'organització de biblioteca escolar, d'espais de lectura, per a nens i nenes de primària. L'entrevistem durant el viatge que l'ha portat a conèixer les nostres escoles i l'Associació de Mestres Rosa Sensat. + més
 • Infància, Revista
3 comprar

Infància en Xarxa

Títol Autor Crèdits

La pissarra digital. Creus que, tal com s’acostuma a utilitzar amb els infants més petits,la pissarra digital pot consolidar un model d’en-senyament transmissiu?

Avui, a les escoles de casanostra, sembla que siguigairebé imprescindible teniruna pissarra digital a cadaclasse. El desplegament deles noves tecnologies ensobre, sens dubte, la possi-bilitat de replantejar-nos lamanera de fer de mestre ide fer escola. Però si nofem una reflexió profunda,podem córrer el risc d’afer-rar-nos a estratègies que noens fan avançar. + més
Gratis