Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Infància

Gen 2016

Infància 208

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Innovar des de la investigació i el diàleg en equip

Encetem un nou any sense que hagi canviat gens el sentiment d’abandonament de la nostra etapa que denunciàvem ara fa un any, quan ens lamentàvem que el 2015 hauria estat el primer any en què als pressupostos del govern no hi havia prevista cap partida per a l’escola de 0 a 3 anys. Ara, aquesta i tantes altres mesures decidides anteriorment, les suportem gairebé sense rebel·lar-nos. Hem se saber que serà molt difícil recuperar allò que teníem com a condicions de qualitat. En educació, les passes que es fan enrere es consoliden, mentre que les que es fan per millorar i per avançar, han de viure amb una fragilitat que necessita el compromís i la tenacitat dels qui treballem a les escoles. Ara tenim menys condicions favorables, però més responsabilitats, perquè sabem que ens toca resistir per no fer més passes enrere. + més
Gratis

Educar de 0 a 6 anys

Títol Autor Crèdits

Un referent ineludible

El moment de la seva publicació es caracteritza per una gran efervescència política i cultural. És un moment de controvèrsia positiva en què es qüestiona el poder instituït per contemplar la possibilitat de crear institucions emergents. És un moment en què, des del món educatiu, es tornen a reivindicar els principis més liberals de la renovació educativa. Les invariants pedagògiques són una invitació a la reflexió educativa. Presento un intent de reflexió. + més
 • Vilaplana Lapena, Enric
1 comprar

Escola 0-3

Títol Autor Crèdits

Intercanviar per millorar

La millora de la qualitat educativa és una premissa que sempre està en la ment de les persones que un dia vam decidir dedicar-nos a l’educació infantil. Per a la millora educativa cal, a més d’unes condicions laborals favorables, una actitud d’aprenentatge constant, i això forma part de l’ADN de les mestres de les escoles bressol municipals de Terrassa. Des de fa uns quants anys, a Terrassa, s’ha treballat des del Servei d’Escoles Bressol Municipals per tenir una oferta formativa, que no passa només per fer cursos, seminaris o assessoraments, sinó que passa pel coneixement d’altres realitats i experiències educatives que ens poden ajudar a millorar la nostra pràctica. + més
 • Ferrer, Anna
3 comprar

Un repte de creació en transformació constant

La implementació del projecte «Els espais i materials com a element educatiu» a les Escoles Bressol Municipals de Vic ha suposat anar molt més enllà d’una nova distribució dels espais i del tipus de material que s’ofereix als infants: es tracta d’un canvi del concepte d’infant i del d’adult, així com també d’ideologia i de metodologia de treball. Una nova mirada que ens ha permès descobrir un nou infant molt més «capaç» i «potent», que ens ha fet replantejar el rol de mestra, que ha passat a ser cada cop més respectuós, més capaç de respondre a les necessitats dels infants, més observador, més atent i més silenciós. + més
5 comprar

Bones Pensades

Títol Autor Crèdits

Ganyotes dialogant

El llenguatge no verbal, és en moltes ocasions una comunicació compresa i còmplice en les primeres edats. Qui no ha jugat a fer l’ullet  amb infants de pocs mesos i a pogut observar, com aquell gest de la cara de l’adult és atentament observat i intencionadament repetit amb voluntat d’imitació o diàleg, tancant els dos ulls i obrin-los per percebre la reacció de l’adult que ha iniciat el joc, i l’acció és repeteix una i altre vegada, cada cop amb més precisió i intencionalitat. Molts cops aquest simple diàleg finalitza amb una gran rialla. + més
 • Ferrer Braut, Rosa
Gratis

Ganyotes dialogant

El llenguatge no verbal és en moltes ocasions unacomunicació compresa i còmplice en les primeresedats. Qui no ha jugat a fer l’ullet amb infants depocs mesos, i ha pogut observar com aquell gestde la cara de l’adult és atentament observat i inten-cionadament repetit amb voluntat d’imitació odiàleg, tancant els dos ulls i obrint-los per perce-bre la reacció de l’adult que ha iniciat el joc, i coml’acció es repeteix una i altra vegada, cada cop ambmés precisió i intencionalitat? Molts cops aquestsimple diàleg finalitza amb una gran rialla. + més
Gratis

Escola 3-6

Títol Autor Crèdits

I si aprenem a l’exterior? Iñaki Larrea i Alexander Barandiaran

Quant de temps passen els infants en els espais exteriors de les escoles infantils? Quin contacte tenen amb la natura? I amb la comunitat? Què fan els infants quan són fora de l’aula? Per a què serveix el temps que passen a l’espai exterior? Quina utilitat es pot donar a l’espai exterior d’un centre per a infants de 0 a 6 anys? Serveixen els espais exteriors per a alguna cosa més que perquè els infants es «desfoguin»? Es pot aprendre fora de l’aula? Quines característiques han de tenir els espais exteriors de les escoles infantils? En aquest article intentarem aportar més dades per reflexionar sobre l’ús que es dóna als espais exteriors de les escoles infantils. + més
2 comprar

La nostra escola

Per què s’ha oblidat el famós concepte d’equitat? No cal donar més a aquells que més necessiten? Doncs és ben clar el que ecessitem: necessitem una gran diversitat de professionals, els millors i els més ben preparats; necessitem unes ràtios inferiors a les establertes oficialment; necessitem uns programes específics d’atenció i de treball amb les famílies; necessitem assessorament i recolzament; necessitem reconeixement; tot això, i encara més, necessitem. + més
4 comprar

Infant i Salut

Títol Autor Crèdits

Els mòduls prefabricats metàl•lics i la salut

Una construcció provisional, més pròpia d’una instal•lació industrialitzada que no d’un centre docent, està pensada per poder suplir, durant un període curt de temps, la funció que hauria de fer una part o la totalitat d’una escola. + més
 • Cebrián López, Rafael
4 comprar

Plana Oberta

Títol Autor Crèdits

El jurament socràtic El jurament hipocràtic dels mestres i les mestres

La meva proposta, pensada des de fa uns anys, i proposada precisament en aquest moment històric i social que vivim, en què s'està posant en dubte la integritat de l'ésser humà, tant des de l'àmbit professional com personal. + més
 • Giménez, Toni
2 comprar

Llibres a mans dels infants

Títol Autor Crèdits

Viatgem

Comencem el periple dels llibres de l’any 2016 seguint el fil que ensproporciona l’acte de viatjar. Durant els sis números d’Infància, dedi-carem l’apartat Llibres a mans dels infants a fer la volta per aquestgènere literari de la mà de les reflexions que la Mireia Duran i Passolaens ofereix en un article aparegut al número 20 de la revista Habíauna vez http://www.revistahabiaunavez.cl/ titulat "El viaje ilustrado: unapropuesta para viajar leyendo".     + més
 • Ros Vilanova (ed.), Roser
Gratis

L'entrevista

Títol Autor Crèdits

Conversar amb Joan Roca

Entrem al restaurant, el restaurant que té, ara per ara, el títol del millor restaurant del món: El Celler de Can Roca, a la ciutat de Girona. Mentre esperem a la saleta, una tempesta d’aquelles d’estiu descarrega amb totes les seves forces sobre el bonic jardí del restaurant. Hem hagut d’esperar el seu permís, perquè els tres germans Roca, en Joan, en Josep i en Jordi, puguin travessar la cortina d’aigua i tot seguit ens saluden càlidament. En Josep, l’expert en vins, ens acompanya al menjador i ens acomodem en una de les taules. + més
 • Revista, Infancia
4 comprar

Infància en Xarxa

Títol Autor Crèdits

feu servir l’estratègia de la documentació pedagògica per organitzar-vos? Creus que aquesta estratègia afavoreix el treball en equip i el diàleg amb les famílies?

Mitjançant el facebook de l’Associació de Mestres Rosa Sensat  volem oferir un espai d’intercanvi d’opinions i de debat sobre temes relacionats amb fer de mestre, l’escola i l’educació. Aquí a la revista hi recollim algunes d’aquestes opinions. És una oportunitat d’intercanvi al voltant de temes d’interès entre diferents persones a les xarxes socials. Una oportunitat de fer Infància en Xarxa. + més
Gratis