';

Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Educar avui
  • Associar-se
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Qui som?

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica, creada al 1965 que continua treballant per la millora de l’educació.

Objectius 

Contribuir a la formació, la millora i l'actualització pedagògica dels professionals de l'educació a través, principalment, del treball en equip dels socis, per la consecució de l'escola democràtica i l'expressió d'opinions i criteris sobre la política i la realitat educativa, així com del foment de la llengua catalana.

Promoure el debat i la reflexió necessaris per afavorir pràctiques pedagògiques destinades a potenciar la igualtat d'oportunitats, valorant com un fet positiu la diversitat per raó de gènere, procedència, creença, edat o ètnia.

Organitzar escoles d'estiu i altres tipologies de formació continuada dels mestres, professors i educadors.

Publicar i editar materials, revistes, llibres en diferents formats, com una manera més de difondre les pràctiques i les teories pedagògiques.

Assessorar sobre qüestions pedagògiques a les persones, entitats, organitzacions o institucions que ho demanin.

Promoure i realitzar recerques en el camp de la didàctica, la metodologia, la pedagogia i d'altres que puguin contribuir al progrés de l'educació i de l'escola.

Participar i cooperar amb organitzacions públiques o privades i en totes aquelles iniciatives que, amb objectius semblants, estiguin encaminades a la millora de l'educació tant a Catalunya, Espanya, Unió Europea com a altres països del món.

Eines: