Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Associar-se
  • Educar avui
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació
  • CAÀREM

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Organització

L'Associació es regeix per l'Assemblea General i per la Junta Rectora.

L'Assemblea General està formada per tots els socis i sòcies.

La Junta Rectora està formada pel president, el secretari, el tresorer, set vocals elegits per l'Assemblea General i els caps dels serveis tècnics de l'Associació.

Els càrrecs de president, secretari i tresorer de l'Associació constitueixen la Comissió Executiva, la qual té la funció de complir els acords de la Junta Rectora i de l'Assemblea General.

Eines: