Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació
 • EP!MESTRES
 • CAÀREM

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Junta Rectora

La Junta Rectora està formada per la presidenta, la secretària, i la tresorera i vuit vocals, elegits per l'Assemblea de Socis per un període de tres anys, i pels caps dels serveis tècnics de l'Associació.

La Junta Rectora està facultada amb caràcter general per fer tots els actes necessaris per complir les finalitats de l'associació, llevat dels que hagin d'ésser acordats per l'Assemblea General.

La Junta Rectora està formada per les persones següents:

Comissió Executiva

 • Francina Martí. Presidenta
 • Maria Vinuesa. Secretària
 • Rosa Ferrer. Tresorera

Vocals

 • Jana Alentorn
 • Montserrat Benlloch
 • Esther Derch
 • Àngel Domingo
 • Eva Jansà
 • Sílvia Morón 
 • Núria Regincós 
 • Clara Salido 

Serveis tècnics

 • Marta Guzmán
 • Xavier Besalú
 • Amàlia Ramoneda
 • Montse Nicolàs
 • Xavier Casamayor 

 

Eines: