';

Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Junta Rectora

La Junta Rectora està formada per la presidenta, la secretària, i la tresorera i vuit vocals, elegits per l'Assemblea de Socis per un període de tres anys, i pels caps dels serveis tècnics de l'Associació.

La Junta Rectora està facultada amb caràcter general per fer tots els actes necessaris per complir les finalitats de l'associació, llevat dels que hagin d'ésser acordats per l'Assemblea General.

La Junta Rectora està formada per les persones següents:

Comissió Executiva

 • Francina Martí. Presidenta
 • David Altimir. Secretari
 • Bet Madera. Tresorera

Vocals

 • Joan Maria Girona
 • Jaume Funes
 • Rosa Ferrer
 • Lluïsa Terrades
 • Sílvia Martínez
 • Sílvia Morón 
 • Cristina Correro 
 • Clara Salido 

Serveis tècnics

 • Xavier Besalú
 • Amàlia Ramoneda
 • Tona Castell
 • Josep Maria Sesplugues

 

Eines: