';

Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Educar avui
  • Associar-se
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Grup Educació Infantil

Per participar als grups de treball contacta amb la persona responsable del grup que t'interessa. La podràs triar dins el formulari que trobaràs seguint l'enllaç.  ​I si tens una pregunta general sobre els grups  la pots fer enviant un missatge a grupsdetreball@rosasensat.org

L’alimentació en el context escolar

Coordina: Barbara Atie Guidalli

Aquest grup de treball té com a objectiu construir un espai de debat, crítica i reflexió sobre l’alimentació a l’escola, considerant les especificitats relacionades amb les diferents etapes escolars però també els objectius, necessitats, dificultats i reptes compartits. Ens endinsem en allò que veritablement succeeix durant l’estona dedicada al dinar per poder ampliar el nostre enteniment sobre la complexitat social, estructural i organitzativa del menjar a l’escola. El grup és també una oportunitat per reflexionar sobre el potencial educatiu d’aquest espai-temps escolar i per intercanviar mirades i experiències que hi prenen lloc en la seva pràctica quotidiana.

Art i literatura

Coordina: Montse Colilles Codina

El grup de treball està obert a educadores/ors del primer Cicle d'Educació Infantil. Proposem un espai per interrogar-se i reflexionar sobre la pràctica educativa quan experimentem amb la literatura per les primeres edats amb llibres d'artista i àlbums il·lustrats. Treballem amb materials concrets i es reflexiona sobre com presentar-los per investigar quins interessos desperten en els infants i  per què.

Seminari de reflexió sobre els principis de l'Institut Pikler-Lóczy

Coordina: M Rosa Ferri Segarra i Pilar González Rof

Ens plantegem fer una revisió de la pràctica quotidiana amb una mirada respectuosa envers els infants de 0 a 3 anys, utilitzant els referents pedagògics desenvolupats a l'Institut Pikler Lóczy de Budapest. Revisem moments de vida quotidiana i també l'adult i el joc de l'infant, per tal d’aconseguir una mirada més respectuosa envers els infants, tot aprenent a emprar un llenguatge més acurat i un gest respectuós.

Blog:http://seminaripikler.wixsite.com/barcelona

Ètica i estètica a les escoles de Reggio Emilia

Coordina: David Castillo García i Maria Rovira López

El grup vol ser una eina de reflexió i debat per a tots aquells mestres que volen millorar la seva pràctica educativa, tot aprofundint en la pedagogia de les escoles de Reggio.
Es visitaran escoles d’arreu que ens donin l’oportunitat de poder debatre sobre pràctiques educatives comunes, prenent la reflexió com a eix vertebrador de la millora educativa. També l’exposició d’experiències pròpies ajuda a compartir amb la resta del grup els punts forts i els punts febles de l’actuació amb els infants.

La petita infància, reflexionar i compartir

Coordina: Gemma Gascons Berga i Eva Sargatal Danés

Un espai per a la trobada entre mestres i educadores de diferents escoles bressol per tal de reflexionar sobre les necessitats i prioritats de la petita infància.

Passió per la lectura

Coordina:  Jaume Centelles Pastor

El grup de treball “passió per la lectura” es reuneix periòdicament a l’Associació de mestres Rosa Sensat. Ens mou l’interès per facilitar a l’escola els millors llibres i la manera de treballar-los. Cada curs s’elaboren uns materials dels quals se n’han pogut aprofitar molts mestres de les escoles de Catalunya.
Conscients que l'infant ha de ser el protagonista del seu aprenentatge, pretenem a través de la selecció de bons llibres, fer dels alumnes uns lectors que siguin capaços d'entendre, de relacionar, de trobar i de comparar les informacions, i sobretot que es vagin afeccionant a la lectura recreativa i com a font de plaer.

Grup de debat d'Educació Infantil a Vacarisses

Coordina: Marta Guzman Garcia 

La principal intenció és encetar un procés de diàleg, basat en el treball en equip, per tal de confrontar idees i punts de vista i créixer professionalment gràcies a les aportacions de tots. El grup està format per mestres d’Educació Infantil de Vacarisses, tot i que està obert a tothom que tingui ganes de participar i de reflexionar plegats sobre els diferents contextos educatius, així com aprofundir sobre temps, espais i relacions que formen part del dia a dia a l’escola.

Ambients de joc a l’escola infantil

Coordina: Núria Ortiz Sebastián i Judith Puig Casanovas

Es tracta d'un grup de mestres d'educació infantil (tant d'escola bressol com de parvulari) que han engegat ja a les seves respectives escoles experiències organitzatives relatives als ambients de joc. La principal intenció és reflexionar sobre l’organització dels espais a l’escola, així com també compartir materials i estratègies.

a+a+. Grup d'innovació didàctica de matemàtiques a Infantil, Primària i Educació Especial

Coordina: Josep Callís Franco

La filosofia del grup se centra en utilitzar la matemàtica com a recurs d'innovació i transformació educativa, així com també entendre-la com a eina de formació personal i social vers una mentalitat crítica i democràtica. A través d’aquesta reflexió, es vol potenciar el canvi conceptual de la matemàtica (aprofundint en una metodologia més activa, vivencial i lúdica) i el procés metodològic i didàctic del seu aprenentatge, tot treballant des d’un enfocament interdisciplinari.

Pràctiques inclusives. Mesures i suports per a la inclusió

Coordina: Gemma Alsina Masmitjà

Grup obert a mestres d'infantil i primària i professionals dels serveis educatius que vulguin avançar en propostes pràctiques per crear contextos educatius inclusius, on la diferència sigui considerada un valor.

Eines: