';

Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Educar avui
  • Associar-se
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Assemblea

L'Assemblea de Socis està integrada per les persones que voluntàriament contribueixen en l'Associació de Mestres Rosa Sensat fent efectiva la quota anual d'associades.

L'Assemblea de Socis dóna suport als objectius generals de l'Associació, i amb aquesta finalitat aprova els seus plans de treball i pressupostos. En última instància, regeix el funcionament de l'Associació i se li han de retre comptes de les diferents actuacions empreses durant el curs (descrites en la memòria anual) i dels objectius i el pla de treball per a l'any següent, així com del balanç econòmic anual en les reunions previstes amb aquesta finalitat. Alhora, l'Assemblea de Socis escull els càrrecs per a la Junta Rectora.

Eines: