Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Els articles de les revistes dels dos últims anys no es poden consultar ni comprar.

Perspectiva Escolar

Mai 2015

Money, money, money... Núm. 381

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

No es pot dir amén a tot

En aquest darrer mig segle el món ha donat moltes voltes i els vents han bufat de molts indrets i això ha produït, com dèiem, canvis d’extraordinària envergadura en tots els ordres de la vida que tothom sabria relacionar. Un d’aquests canvis respecte al tema que evoquem és el que s’ha anomenat “procés de secularització”, en el sentit de pèrdua d’influència de la religió en la societat, i amb ell, la pèrdua de prestigi, de poder i també de privilegis que se n’augura, fet que afecta d’una manera especial l’Església catòlica, que n’ostenta la major titularitat en el nostre entorn. Benauradament els membres d’aquesta església no configuren un bloc monolític. Ben al contrari: el pluralisme, la diversitat, que caracteritza la societat moderna actual, també es dóna en el seu si i en el de totes les confessions i els corrents de pensament; hi ha qui sap adaptar-se als canvis i qui s’hi resisteix, sobretot en les altes esferes de poder, amb totes les arts al seu abast que incideixen sovint en elssectors de població més fràgils.   + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Presentació del monogràfic

No és fàcil saber avui què s’ha d’ensenyar a les escoles i als instituts perquè sigui útil a la ciutadania en la seva vida diària i en la presa de decisions. I menys en una àrea de coneixements com les ciències socials, on tenen cabuda molts continguts de les disciplines socials que obeeixen a propòsits molt diferents i, a vegades, clarament contradictoris. Sembla, però, que hi ha un cert consens que el propòsit darrer de l’ensenyament de les ciències socials ha de ser ubicar-nos en el món en què vivim, saber d’on venim i qui som i poder pensar cap a on volem anar, què volem ser i prendre decisions conscients per fer possibles les nostres decisions. És per això que avui té, possiblement, més sentit que mai ensenyar l’economia a l’escola. + més
 • Pagès Blanch, Joan
Gratis

Per a què ensenyar i aprendre economia

A Cómo se enseña la economía doméstica, Rosa Sensat (1927) va escriure “La economía doméstica […] consiste en una preparación práctica y consciente para las tareas de la casa y en una formación completa de la mujer para la vida de familia” (p. 5). Segurament som molts els que discrepem avui del fet que l’ensenyament de l’economia –ni que sigui “la domèstica”– ha de ser una formació exclusiva de les dones. + més
 • Pagès Blanch, Joan
6 comprar

"Investiguem el món del treball"

Aquesta iniciativa sorgeix de l’interès manifestat per l’equip docent de 1r Cicle d’Ensenyament Primari per l’exploració de propostes innovadores. La temàtica econòmica seleccionada, referida al treball dels familiars i les professions del barri, va ser consensuada pels docents d’acord amb el criteri de la proximitat a la vida quotidiana i la motivació que va despertar entre l’alumnat. + més
 • Travé González, Gabriel
 • Travé González, Gabriel H.
7 comprar

Estalviem: treballem matemàtiques per canviar actituds

Cada dia més la banca penetra en l’educació i incideix des dels seus enfocaments neoliberals en els processos curriculars per fonamentar una educació financera sota la perspectiva de l’emprenedoria. El projecte “Tus finanzas, mi futuro” que en aquests moments es vol implementar a tot l’estat espanyol i que ha estat dissenyat i coordinat per setze grans bancs n’és un clar exemple. Però, és aquesta la millor opció? No fóra més escaient que la mateixa escola assumís aquesta capacitació per evitar direccionalitats amb, probablement, forts i amagats interessos? + més
 • Haro Pérez, Maria R.
 • Ruscada Triola, Georgina
6 comprar

Entrevista al Dr. Josep Oliver. Catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB

El Dr. Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB, per parlar de l’educació econòmica de la ciutadania, és a dir, d’allò que haurien de saber els nois i les noies quan deixen l’escola obligatòria. + més
 • Pagès Blanch, Joan
9 comprar

La formació econòmica en l'ensenyament secundari: un dret bàsic per a l'exercici de la ciutadania democràtica

La formació econòmica, per a l’empresariat, té una presència molt limitada en l’ensenyament secundari a Espanya, cosa que afecta les possibilitats per a l’exercici ple de la ciutadania democràtica i repercuteix sobre les decisions que adopten les persones en el transcurs de la seva vida, a títol individual i com a membres de les organitzacions i institucions. A més, aconsegueix que aquest àmbit científic sigui l’únic que manca d’una fonamentació adequada en les etapes d’escolarització obligatòria. L’article té com a objectiu suscitar una reflexió que permeti superar aquesta mancança històrica del nostre sistema educatiu i contribuir així a establir un consens sobre la seva necessitat, i fer una proposta sobre l’enfocament que hauria de tenir la incorporació d’aquests continguts al currículum.   + més
 • Molina Marfil, José Antonio
4 comprar

I nosaltres, som pobres? Una manera nova de treballar els continguts d’economia a 3r d’ESO

Les nocions econòmiques formen part de la nostra vida, i són un dels eixos organitzadors de la nostra societat. En acabar la Secundària Obligatòria, els nois i noies haurien d’estar preparats per entendre aquells conceptes d’economia bàsics als quals hauran de fer front a l’hora de prendre decisions personals.  + més
 • Call Casadesús, Teresa
 • Haro Pérez, Maria R.
4 comprar

Euros a quatre pessetes

De ben segur que molts de nosaltres recordem que la dita no era exactament així. “Duros”! Eren “duros” a quatre pessetes!, i no pas euros; i s’utilitzava com a part d’una expressió per asseverar que enlloc no regalaven res. Aquest no és més que un record d’una petita part del que és la nostra història econòmica.   + més
 • Cañada, Carlos
3 comprar

L’educació financera en l’educació obligatòria: per què, què, com i quan

En Joan té un fill de 7 anys, en Sergi, que li ha demanat una bicicleta. Per tal de fer-li comprendre el valor dels diners li ha dit què caldrà estalviar i han estat pensant com planificar aquesta compra. Per altra banda, en Joan ha pensat obrir un compte d’estalvi per al seu fill, per pagar els seus estudis. Quan va al banc aprofita per parlar amb la directora i preguntar-li per la possibilitat de demanar un crèdit per comprar-se un cotxe. La directora li diu que no l’hi poden donar perquè no compleix els requisits. En Joan s’ha queixat molt, perquè mai ha estat en descobert i té molts pagaments domiciliats en aquest banc.   + més
 • GIEF, Grup d'Investigació d'Educació Financera
5 comprar

Perspectiva Escolar recomana

 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Escola

Títol Autor Crèdits

Erebus, déu de les ombres

Estem convençuts que aprofundint en el món dels sentits, a través del teatre d’ombres, encetem un camí màgic, creatiu, que sedueix els adolescents i que de ben segur els proporciona confiança i seguretat perquè, al teatre d’ombres, tothom hi té un paper reservat.   + més
 • Gómez Garcia, Gemma
 • Pubill Soler, Biel
6 comprar

Connectats. L’ús de les tecnologies com a eina que propicia un ensenyament relacional i significatiu

Aquest estudi va ser elaborat a partir de la motivadora experiència viscuda a l’Institut Quatre Cantons, centre públic d’Educació Secundària situat al barri del Poblenou a Barcelona. S’hi van realitzar observacions a l’aula, entrevistes amb l’equip directiu i els docents, i converses amb els estudiants. Ells són els protagonistes d’aquest projecte innovador.  + més
 • Cabrera Cuadros, Valeska
6 comprar

Mirades

Títol Autor Crèdits

La universitat reflexiona. La veu de P. Meirieu

 • Morón Sompolinski, Silvia
Gratis

Mimi i les emocions a l'escola

 • Arboix, Maria Gràcia
Gratis

La vida, conte a conte

 • Tort Bardolet, Antoni
Gratis

Ressenyes

Títol Autor Crèdits

Pedagogías del siglo XXI

 • Canelles, Jordi

El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización de Nicaragua

 • Callís Franco, Josep

La lectura com a pregària

 • Cela Ollé, Jaume