Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Les Revistes

Cerca a totes les revistes

Perspectiva Escolar

Gen 2015

Una mirada ètica des dels sabers. Núm. 379

Seccions:

Editorial

Títol Autor Crèdits

Quaranta anys

 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monogràfic

Títol Autor Crèdits

Presentació del monogràfic

Els infants i els joves van a l’escola a aprendre allò que difícilment aprendrien a cap altre lloc. És a dir, van a aprendre-hi bàsicament dues coses: a pensar bé i a pensar bo. O dit d’una altra manera, l’escola ofereix als joves i als infants la possibilitat d’adquirir aquelles destreses intel·lectuals, morals i ètiques que els han de permetre habitar el món d’una manera crítica i compromesa. Per a això calen moltes coses, però n’hi ha una que ens sembla indispensable: vertebrar el coneixement des d’un posicionament ètic que tingui present l’altre com a algú igual i alhora diferent d’un mateix. L’escola, doncs, és el lloc privilegiat per viure aquesta experiència. + més
 • Canelles, Jordi
Gratis

Escola, ètica i moral

No hi ha educació, sigui del tipus que sigui, sense l’aprenentatge d’una moral, perquè no hi ha ésser humà al marge d’un món, d’una gramàtica, d’un conjunt de signes, de símbols, de valors, de normes i d’hàbits. En la cultura occidental tant la família com l’escola són les dues institucions encarregades de transmetre aquesta gramàtica moral. Ara bé, tampoc no podem oblidar que tota educació és sempre en un temps i en un espai concrets, en un entorn social, i que en aquest moment estem vivint un moment històric en el qual les religions, els sistemes filosòfics i els ideals polítics que donaven sentit a les nostres vides han fet fallida i on els punts de referència absoluts han estat eclipsats. Davant d’aquesta situació, la pregunta que posaré sobre la taula és la següent: quins aspectes ètics i morals hauria de transmetre una escola que viu en una època de crisi?   + més
 • Mèlich, Joan Carles
4 comprar

Des de l’escola la ciència ens permet comprendre el món en cooperació

Se m’ha demanat de parlar de l’educació en valors des de l’aprenentatge de les ciències, però no puc deixar de centrar-me en l’experiència de la meva pràctica educativa i en el projecte d’escola que m’ha permès reflexionar i avançar en l’assoliment, en mi mateixa i en els nens i nenes amb qui he compartit el treball, dels valors que penso que hi són inherents. És per aquest motiu que necessito centrar aspectes fonamentals del projecte, com són la funció de l’escola i la seva organització en coherència, l’entorn entès com el món físic i les persones amb qui compartim experiències, el paper del mestre i la intervenció del mètode científic en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.   + més
 • Alemany, Carme
5 comprar

La intersecció necessària entre educació matemàtica i valors

Quan ens preguntem com és i com hauria de ser la matemàtica a l’escola, és difícil no parar atenció al paper i l’ús de certs valors a les classes de matemàtiques. Percebre la importància dels valors en aquest àmbit de l’escola passa per entendre que no hi ha pràctica matemàtica autèntica sense la promoció d’uns determinats valors. El respecte a la diversitat, la creativitat, la participació i el pensament crític són condicions ineludibles per al treball matemàtic.   + més
 • Planas, Núria
7 comprar

La història, una disciplina al servei del futur. Experiències a Secundària

En el si de la família, la primera estructura d’acollida, l’infant disposa de maneres diferents de mirar el món; la del pare i la de la mare de ben segur que no són coincidents, encara que puguin harmonitzar-se d’allò més bé i donar-li l’afecte i la seguretat que requereix per començar a explorar el món; altres familiars aniran sumant visions i perspectives complementàries o contradictòries, en tot cas distintes. D’aquesta manera cada infant va rebent  allò que les memòries d’aquells que l’han precedit han anat reservant com el regal més preuat, que només es dóna a qui s’estima i que configura una cosmovisió particular.   + més
 • Boixader Coromines, Agnès
9 comprar

“Sòcrates i els sants ensenyen existint” Rellegir George Steiner

Fa poc més d’un any vaig deixar la meva categoria d’alumna a l’acabar l’última assignatura de la Universitat, etapa que he allargat tant com he pogut, amb una llicenciatura, un grau i un màster. Al llarg de tota la meva trajectòria d’estudiant, poques vegades, si haig de ser sincera, s’han donat les característiques educatives que intentaré establir en aquestes pàgines. Aquí pretenc reflexionar sobre la necessitat o no de la presència de la literatura a les aules. Ho faig des de la teoria literària, però prenent com a punt de partida algunes experiències personals que il·lustren quina és la màgia de la paraula; la força transformadora de l’art; la relació entre oralitat, llenguatge i educació; i, finalment, la condició perquè tot això és doni, un compromís ètic.   + més
 • Canelles Trabal, Maria
5 comprar

Ser i fer de mestre. Donar valor a la gestió

Una persona que es dedica professionalment a la docència, a més d’una formació acadèmica àmplia ha de mostrar curiositat constant, pensament crític, ganes d’aprendre i de plantejar-se nous reptes. També ha de saber treballar en grup i tenir la capacitat de gestionar l’aula des de la diversitat, la inclusió, la participació democràtica i la construcció compartida del coneixement establint relacions de col·laboració i orientació educativa amb les famílies. Com a persona ha de mostrar capacitat d’establir relacions positives amb les altres persones. Els valors que dibuixen el perfil professional d’un educador competent són la coherència, el compromís, l’assertivitat, la responsabilitat i l’empatia. Amb més o menys intensitat aquests valors s’han de poder combinar en l’ofici de mestre.   + més
 • Trabal Piqueras, Anna
5 comprar

Entrevista a Enric Canet. El gran valor és l’acceptació de la diversitat

Enric Canet (1957) és biòleg, màster en polítiques socials, educador i escolapi. Actualment és director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, però des dels seus inicis fa més de 25 anys, n’ha estat l'alma mater. També ha estat professor de Secundària i director d’escola. Ha rebut, entre d’altres, la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. És una veu crítica i compromesa respecte a l’Església catòlica i un referent en la transformació social des de l’educació dels més desafavorits. + més
 • Canelles, Jordi
5 comprar

Escola

Títol Autor Crèdits

Inclusió d'un alumne amb trastorn de l'espectre autista a un Institut d’Educació Secundària

La majoria dels instituts busquen fórmules per atendre la diversitat de coneixements, actituds o personalitats per ajudar al màxim els alumnes. Fa cinc anys van iniciar al Pla de l’Estany una aula d’USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial), amb la idea d’aconseguir la inclusió dels alumnes, en la mesura del possible, a l’entorn ordinari. Per assolir aquesta inclusió, oferim a l’alumnat les condicions més adequades perquè progressi en l’adquisició de les capacitats i les competències bàsiques establertes en el currículum d’etapa, sense oblidar el procés del seu desenvolupament integral (físic, psíquic i social).   + més
 • Blázquez Reyes, Lídia
 • Hermoso Lendínez, Purificación
 • Sistach Triola, Sílvia
8 comprar

Mirades

Títol Autor Crèdits

Quaranta anys de Perspectiva Escolar

Perspectiva Escolar, la revista que teniu a les mans, va néixer el desembre de 1974. Va veure la llum com una publicació, aleshores trimestral, de Rosa Sensat, un moviment de renovació pedagògica que, tot i no haver arribat encara als deu anys de vida, s’havia convertit ja, gràcies sobretot a les Escoles d’Estiu que organitzava, en un far que il·luminava i amarava d’esperança el mar de l’educació i els navegants que somniaven en una escola activa, democràtica, laica, arrelada al medi, integradora i justa, tant de Catalunya com de la resta d’Espanya. La dictadura era ben viva i els assassinats revestits de legalitat encara estaven a l’ordre del dia.   + més
 • Vives Aromí, Jordi
Gratis

Carta a Marta Mata

 • Canals Tolosa, M. Antònia
Gratis

G eneració immadura

 • Hoyas Fernández, Carme
Gratis

Recessions contra la infància

 • Tort Bardolet, Antoni
Gratis

Els drets dels infants, els deures de la societat

 • Yarza, Georgina
Gratis