Asociación de Maestros Rosa Sensat

 • EP!MESTRES
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Boletín

RS es el boletín digital de Rosa Sensat. Si quieres recibirlo envianos tu dirección de correo electrónico. Muchas gracias.

Las Revistas

Busca en todas las revistas

Perspectiva Escolar

Nov 2014

Pensar, construir i habitar. Núm. 378

Seccions:

Editorial

Titol Autor Créditos

Per una direcció democràtica

La veritable raó de ser de les direccions dels centres educatius hauria de ser el lideratge pedagògic. És una afirmació senzilla en la seva formulació però d’una gran complexitat en la seva execució en el dia a dia. Més enllà de decrets, lleis i normatives (de direccions, de plantilles, LEC, LOMCE...) les direccions dels centres escolars han de ser els veritables motors i els dinamitzadors d’un projecte col·lectiu i compartit que s’ha d’explicitar en el Projecte Educatiu aprovat, recordat, actualitzat i publicitat en cada un dels centres. A vegades el fet d’haver-nos d’ajustar a una normativa vigent ens fa perdre en un munt de formalismes i documents que ens poden despistar i distanciar respecte d’aquesta raó de ser. + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monográfico

Titol Autor Créditos

Pensar, construir i habitar. Presentació del monogràfic

Ens plau presentar aquest monogràfic dedicat a l’arquitectura, l’urbanisme, l’educació i les seves interrelacions. Feia força temps que el teníem a la llista, sense que acabés de prendre volada. Finalment us l’oferim amb la intenció que pugui fer-vos servei a l’hora de prioritzar activitats i projectes, perquè ens sembla que són disciplines que, en general, han estat una mica oblidades en les etapes bàsiques de l’educació a l’escola.   + més
 • Poch Comas, Antoni
Gratis

Educació, arquitectura i urbanisme: una relació necessària

Considero molt important que la revista Perspectiva Escolar es plantegi un tema rellevant per a la nostra societat, tot i haver estat una mica oblidat en els anys de la bombolla immobiliària, de gran entusiasme per construir i construir sense pensar massa per què es feia i per a qui. El meu suport, doncs, a aquesta iniciativa. + més
 • Muntanyola Thornberg, Josep
8 comprar

Espais escolars per a un aprenentatge més autònom i competencial

L'escola és l'entorn on tenen lloc una part important dels aprenentatges dels infants i dels adolescents. Com influeix l'entorn escolar en aquests processos d'aprenentatge? Serveixen els espais escolars tal com van ser projectats al segle xix per respondre a les necessitats educatives del segle xxi? + més
 • Ferro Gay, Helena
5 comprar

Com pot educar la ciutat

L’arquitectura i l’urbanisme no només són tasques a desenvolupar per arquitectes i urbanistes de manera exclusiva. La forma urbana de les ciutats ha de ser fruit d’un procés estètic, cientificotècnic i eticopolític portat a terme des d’un exercici inclusiu on participin de manera interactiva i dialògica diferents professions i camps de coneixement. De la mateixa manera, afirmem que l’educació no hauria de ser només una tasca exclusiva i delegada de mestres, professors, educadors, orientadors o pedagogs, i tampoc de familiars, amics o coneguts, perquè l’educació és un fenomen que transcendeix l’intercanvi de coneixements, processos, valors, habilitats, etc., únicament entre les persones. + més
 • Méndez Rodríguez, Sergi
2 comprar

Una arquitectura per a l'educació

Un bon exemple per explicar les qualitats d’un edifici que resulta educatiu per al nen és l’escola llar dels arquitectes Enric Miralles i Carme Pinós a Morella, Castelló, l’escola que jo mateixa vaig viure i que la meva memòria recorda recuperant l’experiència dels espais viscuts. + més
 • Beltran Borràs, Júlia
3 comprar

Entrevista a Manuel Delgado. L'amor a la vida i la mania de desobeir

A mig matí, Ciutat Vella, barri del Raval, Facultat de Geografia i Història de la UB, Departament d’Antropologia Social. Despatx de Manuel Delgado, doctor en antropologia. Un home d’aspecte físic ferreny, calb però amb celles ben poblades, ulleres amb muntura gruixuda, que parla a raig fet i molt convençut sobre un ventall ampli de temes que té molt i molt treballats. Provocador, crític, conflictiu, transgressor, lluitador. Irònic i amb un sentit de l’humor molt singular. Autor prolífic, conferenciant, articulista. Pots estar-hi d’acord o en desacord, però no et deixa mai indiferent. + més
 • Poch Comas, Antoni
 • Ventura, Núria
8 comprar

Ensenyar arquitectura. Aprendre arquitectura

“De tothom és sabut que per a canviar l’escala de valors de la societat la millor manera d’influir en les persones adultes és formant-les quan són infants.”1 Basant-se en aquesta premissa, la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va innovar amb el projecte educatiu “Ensenyar arquitectura. Aprendre arquitectura” per tal que els infants de les escoles de les comarques de Girona visquessin totalment l’arquitectura plantejant hipòtesis, fent observacions, recollint dades i traient conclusions sobre com hauria de ser l’escola i l’entorn ideals. + més
 • Guix Feixas, M. Dolors
 • Riera Guix, Marc
8 comprar

(Arquitectura)Matemàtiques = (Matemàtiques)Arquitectura?

Aquest article i el projecte de treball que el sustenta, on s’interrelacionen les matemàtiques i l’arquitectura, plantegen una proposta d’ensenyament-aprenentatge dels conceptes matemàtics centrats en la noció d’espai i volum i es plantegen a partir de situacions problemàtiques amb enfocaments interdisciplinaris que precedeixen el desenvolupament cognitiu (Vygotsky, 1996) i promouen, així, la consecució de nous estadis en el procés maduratiu de l’alumnat. + més
 • Callís Franco, Josep
 • Pineda Ricart, Rubèn
7 comprar

Escuela

Titol Autor Créditos

L'escola inclusiva a exàmen

La mirada d’una família del nostre país amb un fill amb discapacitat. Des del seu naixement fins a l’entrada a l’escola. L’escola vista com una esperança de poder “normalitzar” i garantir una educació integral amb els seus iguals. No ens quedem a definir el model d’escola que volem i que diem oferir. Les famílies demanen una avaluació i una millora considerant més la praxi i no tant les idees. + més
 • Santiveri, Noemí
5 comprar