Asociación de Maestros Rosa Sensat

 • EP!MESTRES
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Boletín

RS es el boletín digital de Rosa Sensat. Si quieres recibirlo envianos tu dirección de correo electrónico. Muchas gracias.

Las Revistas

Busca en todas las revistas

Perspectiva Escolar

Mar 2013

Llegir i escriure, el desig d'aprendre Núm. 368

Seccions:

Editorial

Titol Autor Créditos

Corrupció, ciutadania i democracia

La crisi econòmica que estem vivint d’uns anys ençà no només sembla que no tingui solució immediata sinó que, a més, es va agreujant amb l’aparició de nous problemes que afecten greument la cohesió social i la convivència democràtica.   + més
 • Perspectiva, Escolar
Gratis

Monográfico

Titol Autor Créditos

Llegir i escriure, el desig d'aprendre

El monogràfic que teniu a les mans convida a fer una reflexió global que es replantegi algunes de les dinàmiques més arrelades a l’hora d’ensenyar a llegir i escriure en l’Educació Primària, contrastant-les amb els canvis socials que s’esdevenen actualment tant a dins com a fora de l’escola: les noves metodologies didàctiques, la implantació de les TIC en tots els àmbits o la constatació evident que vivim en un entorn superpoblat d’impactes escrits (publicitat, mitjans audiovi-suals, premsa, etc.), els quals fan molt necessària una mirada crítica. Volem fer emergir les bones pràctiques que els mestres compartim i portem a terme des de metodologies diverses (i contrastades amb anys d’experiència) amb noves propostes i orientacions globals davant els canvis −tant curriculars com socials− que hem d’abordar en aquest inici de segle. + més
 • Masgrau, Mariona
2 comprar

Aprenem a escriure escrivint i llegint! O com aprenem a ensenyar a aprendre a escriure

Aquest article vol ser una reflexió sobre el procés d’aprenentatge de la llengua escrita a Primària, amb la mirada interrelacionada alumnat/docent/entorn. És fruit de l’observació dels processos que fa l’alumnat d’aquesta etapa, de reflexions compartides, des de la pràctica del dia a dia fins al contrast amb els referents teòrics i les noves recerques, amb mestres que, en xerrades, assessoraments i seminaris hem coparticipat en aquesta tasca apassionant d’aprendre a ensenyar a aprendre a escriure. + més
 • Falgars, Margarida
8 comprar

Aprendre a llegir en companyia Una mirada a l’aula del Cicle Inicial

L’autora afronta en aquest article una perspectiva social de l’aprenentatge de la lectura, i molt especialment de la lectura de textos literaris i informatius. Una lectura de textos literaris que manifesta una connexió entre lector i text a partir de tres tipus de respostes: afectives, creatives i crítiques. I una lectura de textos informatius que construeix connexions del lector amb el text a partir d’accions metacognitives com ara preveure, qüestionar i resumir. + més
 • Fons Esteve, Montserrat
6 comprar

La fàbrica de les paraules. Per uns alumnes generadors de llenguatge!

La fàbrica de les paraules és un projecte que vol iniciar una reflexió metalingüística amb els nens i les nenes de Cicle Inicial de l’escola Can Puig de Banyoles durant el darrer trimestre del curs 2011-12. Una reflexio sobre el valor de les paraules, el lloc que ocupen i com s’estructuren i ajuden a configurar el nostre entorn. I és que, com diu l’autora, les paraules són eines que poden fer moure la màquina de la vida. + més
 • Masdevall Teixidor, Sandra
7 comprar

Reflexionem sobre la llengua per millorar-ne l'ús

Com podem potenciar la reflexió metalingüística a les aules d’Educació Primària de forma significativa? L’autora proposa quatre línies d’intervenció que inclouen la reflexió metaliterària: comparar i hibridar la nostra llengua amb altres llengües i llenguatges, jugar amb la llengua, analitzar jocs metaliteraris i aprendre gramàtica. Una proposta que s’enfoca cap a explicar, jugar, manipular i hibridar la llengua per anar-la actualitzant entre tots. + més
 • Masgrau, Mariona
8 comprar

Converses a la biblioteca. Parlar per llegir, llegir per aprendre

El contingut del present article es basa en una pràctica que es va dur a terme a l’escola Mercè Rodoreda del districte de Nou Barris de Barcelona amb alumnes de Cicle Mitjà. L’objectiu de l’estudi va ser aprofundir en la incidència de la utilització de la biblioteca escolar com a eina educativa, especialment en la millora de la competència lectora de l’alumnat i en la manera de construir coneixement. + més
 • Abeyà Lafontana, Mercè
 • Prat Pla, Àngels
7 comprar

La lectura a l’Educació Primària: quan molt està per fer i molt és possible

A partir de la figura del cap d’estudis d’un centre qualsevol d’Educació Primària l’autora ens brinda un seguit de reflexions sobre la lectura i com millorar-ne els resultats obtinguts en diferents avaluacions externes. Ens proposa tenir en compte el bagatge propi de cada lector, la participació de l’alumne en tot el procés, tant a títol individual com col·lectiu, i el treball efectiu en totes les àrees del currículum. És un camí que els centres tot just han encetat però que és possible fer. + més
 • Minguela Brunat, Marta
5 comprar

El Marc europeu comú de referència, una nova mirada sobre l’ensenyament de les llengües

Els autors aposten per la necessitat de promoure el plurilingüisme, que no és el mateix que l’ensenyament de llengües estrangeres, tenint com a referència el Marc europeu comú de referència, el qual defensa un ensenyament basat en el plurilingüisme, que ens apropa a la idea d’un individu que en una situació comunicativa determinada sap posar en joc tot el seu bagatge lingüístic per sortir-se’n amb èxit, més que no pas en el multilingüisme, que ens apropa a l’aprenentatge de dues o tres llengües, o d’una llengua estrangera, fins a dominar-les. Es tracta d’un procés de descentralització de dalt a baix del currículum. + més
 • Noguerol, Artur
 • Palou, Juli
4 comprar

Escuela

Titol Autor Créditos

Aprenem fent i reflexionant sobre allò que fem

A partir dels diferents escrits que els alumnes de quart curs d’Educació Primària de l’escola Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes) han anat elaborant en el procés de construcció de diferents regals per al taller de Nadal, l’autora ens fa observar com d’orgullosos i satisfets estan. De tot plegat n’extreu una interessant conclusió: qualsevol situació real, contextualitzada, amb sentit i complexa, generada a partir de la necessitat de conèixer, permet als mestres intervenir per fer avançar en els processos d’aprendre dels alumnes, prenent consciència tots plegats d’aquest procés. + més
 • Borràs Rovira, Núria
10 comprar

Una experiència didàctica a l'escola Collbaix: el “Dia de les Matemàtiques”

Els autors aporten la seva experiència de treball anual transversal al centre Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada durant el curs 2010-11, una tasca que té per objectiu el treball per projectes de tot el centre a l’entorn de les matemàtiques. Aquest objectiu comú permet un treball cooperatiu de tots i cada un dels alumnes en projectes organitzats en grups de treball, de diferents nivells, en què els alumnes són els agents actius de l’aprenentatge. + més
 • Casas Bardolet, Jordi
 • Devant Rovira, Montserrat
 • Farrés Trullàs, Montserrat
8 comprar

Miradas

Titol Autor Créditos

Josep Vallverdú, el degà dels escriptors per a joves

Josep Vallverdú va néixer a Lleida el 9 de juliol de 1923. Als dotze anys va escriure un poema i als tretze uns Pastorets. Home de moltes residències, a tot arreu per on ha passat ha deixat marca. + més
 • Aloy, Josep Maria
2 comprar

Neix el Moviment d’Educació Popular

El dia 11 de febrer de 2013, Rosa Sensat i les entitats del Moviment Laic i Progressista van acordar la creació d’un Moviment d’Educació Popular que reculli el millor de la nostra tradició pedagògica progressista i lliurepensadora i la projecti cap al futur amb energies renovades. + més
 • Villanueva, Joffre
2 comprar