';

Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Educar avui
  • Associar-se
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Principis de Lóczy

A continuació exposem els principis bàsics de Lóczy dels quals estem parlant i que, al llarg dels anys de contacte amb aquesta institució i els seus representants, s'han anat incorporant a l'entramat de la nostra experiència, de la nostra història i els nostres coneixements i són els que intentem donar a conèixer i difondre.

  • El respecte a l'infant com a persona, com a ésser únic que estableix relacions i que influeix en els esdeveniments del seu entorn. I, en conseqüència, el valor d'una atenció el més individualitzada possible.
  • La llibertat de moviment i la conquesta de l'autonomia. El valor de l'activitat autònoma, basada en la iniciativa de l'infant que sorgeix del seu propi interès, que li proporciona satisfacció i que s'autoreforça pel resultat que obté. I en conseqüència el valor d'un entorn estimulant i ric que desperta aquest interès.
  • La pedagogia de la vida quotidiana, el valor de les petites coses, grans coses per als infants. La comunicació verbal de totes les actuacions que la persona adulta fa a l'infant. La suavitat dels gestos. La petició de la seva participació i l'espera atenta de la seva col·laboració en aquestes activitats quotidianes d'alimentació, higiene, vestit, etc.
  • L'estabilitat, la regularitat, com a font de seguretat. El valor de les relacions personals estables, de la constància en les actituds educatives, i de la personalització de la relació entre adult i infant que proporcionen la seguretat necessària al petit per al seu progrés global.

Eines: