';

Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Educar avui
  • Associar-se
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

XXXVIII Premi Marta Mata de Pedagogia

Amb el suport de    


Bases 2018

L’Associació de Mestres Rosa Sensat, amb la col·laboració de la Fundació Artur Martorell, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, convoca el XXXVIII Premi Marta Mata de Pedagogia per promoure, reconèixer i donar a conèixer el treball renovador de mestres, professors i altres educadors que, en equip o individualment i a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica, contribueixin a la millora de l’educació i a enfortir la renovació pedagògica.


Les bases per participar són:

1. Els treballs presentats han de ser originals, inèdits, realitzats per mestres, professors i altres educadors procedents de tot l’Estat espanyol i Llatinoamèrica, i redactats en qualsevol de les seves llengües.

2. Les obres han de donar a conèixer una experiència que comporti una millora de la pràctica educativa.

3. Les obres han de tenir una extensió màxima de 250.000 caràcters, amb espais inclosos. S’han de fer arribar per correu electrònic, en suport digital i tancades en format PDF a l’adreça publicacions@rosasensat.org. No s’acceptaran treballs en suport paper.

4. El document ha d’anar acompanyat necessàriament d’un breu currículum de la persona o persones autores, on constin les dades bàsiques de l’autor o autors: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, NIF i correu electrònic.

5. La data màxima per al lliurament dels originals serà l’1 d’octubre de 2018.

6. El jurat està constituït per persones vinculades a l’àmbit educatiu i que representen les institucions i entitats convocants.

7. El jurat podrà declarar el premi desert. La decisió del jurat serà inapel·lable.

8. L’Associació de Mestres Rosa Sensat publicarà l’obra en llengua catalana i es farà constar el premi amb el qual ha estat guardonada.

9. Es farà una publicació en paper del treball premiat, que no excedirà les 160 pàgines.

10. El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2018 i el premi es lliurarà en el decurs d’un acte públic.

11. La participació en el premi comporta l’acceptació d’aquestes bases. El jurat resoldrà les qüestions no previstes.

Barcelona, juny de 2018

Eines: