';

Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Educar avui
  • Associar-se
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Organització

L'Associació es regeix per l'Assemblea General i per la Junta Rectora.

L'Assemblea General està formada per tots els socis i sòcies.

La Junta Rectora està formada pel president, el secretari, el tresorer, set vocals elegits per l'Assemblea General i els caps dels serveis tècnics de l'Associació.

Els càrrecs de president, secretari i tresorer de l'Associació constitueixen la Comissió Executiva, la qual té la funció de complir els acords de la Junta Rectora i de l'Assemblea General.

Eines: