';

Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Educar avui
  • Associar-se
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Oposicions

 

Les activitats de preparació de les oposicions per a mestres i professors d‘escola pública són una modalitat de formació que, per les seves característiques, són diferents a d’altres formats que es realitzen a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, fonamentats en la llarga trajectòria dins de la renovació pedagògica de la nostra institució que conjuga aquells elements vinculats a una pràctica educativa de qualitat i –a la vegada– el coneixement i domini d’elements teòrics i científics.

La particularitat que més identifica aquesta proposta de formació la trobem en la personalització que ha de fer cada participant, tant del procés de preparació com dels materials i la documentació que es prepara. L’equip de Rosa Sensat que treballa en aquesta preparació d’oposicions entenem i defensem que la personalització és l’element competitiu clau en un procés de selecció com aquest.

Per tant, cal tenir present que es parteix d’una decisió personal que obre un procés de reflexió i formació personal i profession al que es fonamenta en la pròpia formació inicial i en la pròpia experiència educativa.

Així doncs, des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat oferim la formació FER DE MESTRE/A AVUI – FER DE PROFESSOR/A AVUI que té com a objectiu prioritari la superació de les proves d’oposició per a fer de mestre a l’escola pública.

Hores de formació

50 hores presencials i 30 hores de treball personal.

Característiques de la prova

L'oposició es dividirà en dues proves, que alhora tindran dues parts.

Prova 1
Constarà de dues parts que seran valorades conjuntament:
- Part A: Prova pràctica. Ha de permetre comprovar la formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a què s’opti.
- Part B: Desenvolupament per escrit d’un tema escollit per l’aspirant, entre un número de temes, extrets a l’atzar pel tribunal. Pots consultar el temari vigent clicant aquí.

Prova 2
Aquesta prova inclou:
- Presentació d’una programació didàctica.
- Preparació i exposició oral d’una unitat didàctica.


Estructura de la formació i preus

 

D’acord amb les característiques de la prova d’oposició, les activitats de preparació estaran dividides en diferents blocs, pensats per a preparar cadascuna de les parts de la prova. Les participants podran inscriure’s a la formació sencera, que inclourà tots els blocs, o únicament al bloc que més interessi a la persona.

A continuació, es descriuen els blocs i els preus de la formació, en totes les seves opcions.

S’ofereixen dos blocs de formació:

  1. Bloc temari i casos pràctics. Diferent per a cada especialitat, es treballarà la part del temari específic per a cada especialitat. També es contemplen hores de preparació de supòsits pràctics. La participació a aquest bloc permetrà la preparació de la prova 1.
  2. Bloc programació. Per afavorir un desenvolupament adequat de les competències cal preveure una seqüència correcta de totes les capacitats, continguts i altres elements que el fan possible. En aquest bloc es treballarà l’elaboració d’unitats didàctiques i la programació, fet que permetrà la preparació de la prova 2.
 


S’ofereixen dos blocs de formació:

  1. Bloc temari. Es treballarà la part del temari específic per a l’especialitat. També es contemplen hores de preparació de supòsits pràctics. La participació a aquest bloc permetrà la preparació de la prova 1.
  2. Bloc programació. Per afavorir un desenvolupament adequat de les competències cal preveure una seqüència correcta de totes les capacitats, continguts i altres elements que el fan possible. En aquest bloc es treballarà l’elaboració d’unitats didàctiques i la programació, fet que permetrà la preparació de la prova 2.
 


S'ofereix també aquesta proposta de formació adreçada a qualsevol professor o professora de secundària, independentment de la seva especialitat. Es traca del bloc on es treballarà l’elaboració d’unitats didàctiques i la programació, fet que permetrà la preparació de la prova 2.

 


Calendari

Per a cada especialitat, s’oferiran dues opcions d’horari, una entre setmana i una altra en dissabtes.

Grups dilluns i dimecres: Anglès i Música
2,5 h per sessió, 20 sessions – De 18 a 20,30 h


Grups dimarts i dijous: Audició i llenguatge, Orientació educativa i programació secundària
2,5 h per sessió, 20 sessions – De 18 a 20,30 hGrups dissabte
5 h per sessió, 10 sessions – De 9 a 14,30 h (amb mitja hora de descans)

 

I si tens algun dubte pots consultar l'apartat de preguntes freqüents clicant a: 

Eines: