';

Associació de Mestres Rosa Sensat

  • Educar avui
  • Associar-se
  • Quinsllibres
  • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Objectiu principal

L'objectiu principal de RECREA és de caire formatiu. Preten fer una contribució en la formació crítica dels mestres i educadors a l'hora de treballar amb materials creatius que s'ofereixen als infants i joves a les escoles, instituts, tallers, esplais...

Ens agradaria ajudar a canviar la cultura de l'ús, de la despesa, potenciant el reaprofitament i dignificant qualsevol material. 

Creiem que tot context és ric de recursos. Només falta reconèixer-los.

Voldríem que tota escola, tot territori senti la necessitat de buscar els materials que cada context genera i crear així nous RECREA, generant una gran xarxa de centres, de coneixences,  que es poden alimentar de materials, propostes i idees noves.

Eines: