Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Associar-se
 • Educar avui
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació
 • CAÀREM

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Junta Rectora

La Junta Rectora està formada per la presidenta, la secretària, i la tresorera i vuit vocals, elegits per l'Assemblea de Socis per un període de tres anys, i pels caps dels serveis tècnics de l'Associació.

La Junta Rectora està facultada amb caràcter general per fer tots els actes necessaris per complir les finalitats de l'associació, llevat dels que hagin d'ésser acordats per l'Assemblea General.

La Junta Rectora està formada per les persones següents:

Comissió Executiva

 • Francina Martí. Presidenta
 • Maria Vinuesa. Secretària
 • Marta Guzman. Tresorera

Vocals

 • Jana Alentorn
 • Jaume Funes
 • Esther Derch
 • Lluïsa Terrades
 • Eva Jansà
 • Sílvia Morón 
 • Cristina Correro 
 • Clara Salido 

Serveis tècnics

 • Marta Guzmán
 • Xavier Besalú
 • Amàlia Ramoneda
 • Tona Castell
 • Josep Maria Sesplugues 

 

Eines: