';

Associació de Mestres Rosa Sensat

 • Educar avui
 • Associar-se
 • Quinsllibres
 • El Blog del Diari de l'Educació

Butlletí

RS és el butlletí digital de Rosa Sensat. Si el vols rebre envia'ns la teva adreça de correu electrònic. Moltes gràcies.

Debats participatius

Durant el 2017 s’organitzaran debats destinats a la participació de les persones associades, que tractaran qüestions que preocupen els mestres avui, i que contribueixin a ampliar i actualitzar el discurs pedagògic i polític de l'Associació de Mestres Rosa Sensat construït al llarg dels anys, a partir de la història i dels referents, que són la base en la qual se sustenta el seu pensament actual.

Objectius:

 • Oferir un espai de trobada i de participació per als socis, on es tractin temes pedagògics.
 • Arribar a unes conclusions que recullin el parer i el posicionament de Rosa Sensat en determinats temes.
 • Revisar el relat propi de Rosa Sensat per analitzar què cal canviar i per què.

Accions:

 • Es faran arribar al Consell Escolar de Catalunya les conclusions dels dos primers debats, que coincideixin en el temps amb el debat “Ara és demà”.
 • Aquestes conclusions, i les dels altres debats, es recolliran i es difondran des del web de Rosa Sensat, i des d’altres mitjans que es considerin oportuns, com ara les publicacions periòdiques de Rosa Sensat.

Calendari:

 • 9 de febrer: Els pilars i l’arquitectura del sistema educatiu: equitat, inclusió, plurilingüisme. 
 • 2 de març: L’escola, els mestres, els infants i els joves. 
 • 1 de juny: Escola pública i privada. 
 • 5 d'octubre: Escola inclusiva. 

Eines: